nieruchomości

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 70/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 15.03.2023 r. Dokumenty do pobrania (kliknij na wybrany pilk, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 70/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 15.03.2023 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia nr 70/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 15.03.2023

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 65/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 03.03.2023 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): • Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 03.03.2023 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia nr 228/2022 Burmistrza

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 08.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

BURMISTRZ WOŁOMINA ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Cichej 3. Przedmiotem przetargu jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nieruchomość o powierzchni 702 m², położona w Wołominie przy ul. Cichej 3, oznaczona jako działka nr ew. 135/2 o powierzchni 702 m², obręb geodezyjny 37 (143412_4.0037), uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00010317/0. Nieruchomość jest zabudowana jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 13.01.2023 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, żeby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 13.01.2023 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia nr 11/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 13.01.2023 r. (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 11.01.2023 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, żeby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 11.01.2023 r. wraz z wykazem (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 381/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 29.12.2022 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, żeby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 381/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 29.12.2022 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia nr 381/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 29.12.2022 r. (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 350/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 01.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 354/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 05.12.2022 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, żeby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 354/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 05.12.2022 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia nr 354/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 05.12.2022 r. (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 353/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 02.12.2022 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): • Zarządzenie nr 353/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 02.12.2022 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia nr 353/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 02.12.2022 r. (.PDF)