Wołomin Nieruchomości

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 277/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 23.11.2023 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): – Zarządzenie nr 277/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 23.11.2023 r. (.PDF) – Wykaz do zarządzenia nr 277/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 23.11.2023 r. (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 243/202 Burmistrza Wołomina z dnia 27.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zarządzam, co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

„Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 241/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 26.09.2023 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 241/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 26.09.2023 r. (PDF) • Wykaz do zarządzenia nr 241/2023 Burmistrza

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 238/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 21.09.2023 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): – Zarządzenie nr 238/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 21.09.2023 r. (.PDF) – Wykaz do zarządzenia nr 238/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 21.09.2023 r. (.PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 218/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 31.08.2023 r. Dokumenty do pobrania (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 218/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 31.08.2023 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia nr 218/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 31.08.2023

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 148/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 20.06.2023 r. Dokumenty do pobrania (kliknij na plik, żeby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 148/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 20.06.2023 r. (PDF) • Wykaz do zarządzenia nr 148/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 20.06.2023 r. (PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 139/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 07.06.2023 r. Dokumenty do pobrania (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 139/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 07.06.2023 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia nr 139/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 07.06.2023

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 137/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 05.06.2023 r. Dokumenty do pobrania (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 137/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 05.06.2023 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia nr 137/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 05.06.2023

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zrządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 17.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 96/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 14.04.2023 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): • Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 14.04.2023 r. (.PDF) • Załącznik do Zarządzenia 96/2023 Burmistrza Wołomina