Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 189/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 07.07.2020 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 189 _2020 Burmistrza Wołomina z dnia 7 lipca 2020 r. (.PDF)
Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 189_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 7 lipca 2020 r. (.PDF)