Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 200/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 23.07.2020 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 200_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 23 lipca 2020 r. (.PDF)
Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 200_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 23 lipca 2020 r. (.PDF)

Kategoria: