Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 203/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 30.07.2020 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 203_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 30 lipca 2020 r.
Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 203_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 30 lipca 2020 r.

Kategoria: