Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 300/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 05.11.2019 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 300 _2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do Zarządzenia nr 300_2019 Burmistrza Wołomina

Kategoria: