Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 44/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 11.02.2020 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 44_202 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (.PDF)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do Zarządzenia nr 44_2020 Burmistrza Wołomina (.PDF)

Kategoria: