Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 183/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 29.06.2020 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 183_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 29 czerwca 2020 r.(.PDF)
Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 183_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 29 czerwca 2020 r. (.PDF)