Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 210/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 11.08.2020 roku.

Pobierz:
Zarządzenie nr 210_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (.PDF)
Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do zarządzenia nr 210_2020 Burmistrza Wołomina (.PDF)

Kategoria: