Wyłożenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

komunikat

Informujemy, że zostały wyłożone do publicznego wglądu:
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych – część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link),
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link),
oraz o ponownym wyłożeniu:
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link).

Ww. projekty będą dostępne w dniach od 07 sierpnia 2020 r. do 09 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin oraz na stronie internetowej www.wolomin.org.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych – część B (link) odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I (link)  odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 7 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin (link) odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie, osoby chcące zapoznać się z projektem w siedzibie urzędu proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0-22) 763-30-51 lub 45. Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą albo odzieżą (szalik, chustka itp.) oraz do dezynfekcji rąk.

Pobierz: