Podatki i opłaty lokalne

Burmistrz Wołomina jest organem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych i opłaty targowej, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Akty prawne:
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 201 ze zm.)
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz 716 ze zm.)
– ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz 617 ze zm.)
– ustawa z dnia 20 października 2002r. O podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz 374 ze zm.)
– ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 250 ze zm.)
Zadania z zakresu wyżej wymienionych podatków realizuje Wydział Opłat i Podatków Lokalnych. Wydział zajmuje się między innymi przyjmowaniem deklaracji oraz informacji podatkowych, prowadzeniem postępowań podatkowych, wydawaniem zaświadczeń oraz ewidencjonowaniem wpłat.
poradnik podatkowy 2017 do pobrania

Wpłaty z tytułu podatków i opłat mogą być dokonywane:
* w Urzędzie Miejskim – gotówkowo, bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych lub za pomocą innych instrumentów płatniczych np systemu BLIK,
* elektronicznie,
* jak również w siedzibie Banku PEKAO S.A przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie (bez prowizji) oraz w innych bankach i urzędach pocztowych (prowizja zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami).

kalendarz-podatkowy-2017 do pobrania

Stawki podatków i opłat obowiązujące na terenie gminy Wołomin w roku 2017:

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r. poz. 374 zm)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022001682

oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. 2016 poz. 996)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20160000996&min=1
podatek leśny na terenie Gminy Wołomin w 2017 roku wynosi –42,0222 zł

Podatek rolny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 617 zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840520268

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. 2016 poz. 993) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20160000993&min=1
podatek rolny na terenie Gminy Wołomin w 2017 roku wynosi:
– 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego* (powyżej 1 ha) 131,10 zł
– 1ha fizyczny pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha) –262,20 zł

*gospodarstwo rolne –łączna powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

Podatek od środków transportowych

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych uchwałę znajdziesz TUTAJ

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki etc. znajdziesz TUTAJ

 

Wzory informacji i deklaracji

– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI > IN-1
– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO > IR-1
– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO > IL-1
– ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O WSPÓŁWŁAŚCICIELU, WSPÓŁPOSIADACZU LUB WSPÓŁUŻYTKOWNIKU > Zalacznik_do_inf._IN-1_IR-1_IL-1

– DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI > DN-1
– DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY > DR-1
– DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY > DL-1
– DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – DT-1
– ZAŁACZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKOW TRANSPORTOWYCH – DT-1A