Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Ważne druki i wnioski:
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (.PDF)
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (.DOC)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osób z wniosku (.PDF)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osób z wniosku (.DOC)
Klauzula informacyjna (RODO) - imprezy masowe (.PDF)
Klauzula informacyjna (RODO) - imprezy masowe (.DOC)

Jednolity Numer Alarmowy: 112
Pogotowie Ratunkowe: 999
Państwowa Straż Pożarna: 998
Policja: 997
Centrum Antyterrorystyczne: 996
System Child Alert: 995

Po wybraniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz: - co się stało? - czy są poszkodowani - jeśli tak - to jaki jest ich stan (czy są przytomni i oddychają), - miejsce zdarzenia (adres, nazwa obiektu , charakterystyczny punkt), podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu.

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
ul. Wileńska 43a, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 20 21, 22 60 47 900
fax: 22 776 43 62
Całodobowo: 997

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji
e-mail: kppwolomin.rzecznik@policja.waw.pl
www: http://kppwolomin.policja.waw.pl/

Komenda Straży Miejskiej w Wołominie
ul. Ogrodowa 13 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 90 50; 519 151 363
e-mail: wolomin.sm@gmail.com
www: http://strazmiejskawolomin.pl/
pn. – pt.: 6.00 – 22.00; soboty: 6.00 – 14.00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. M. Sasina 15, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 64 60 do 62 lub tel: 22 787 76 36
Całodobowo: 22 787 64 60; 998
e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl
www: http://www.pspwolomin.pl/

Ochotnicza Straż Pożarna w Ossowie
ul. Matarewicza 150, Ossów, 05-230 Kobyłka
tel: 22 786 13 70

Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie
ul. Racławicka 26, Majdan, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 41 28

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Grabiu
ul. M. M. Cichorackiej 3, Stare Grabie, 05-200 Wołomin

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie
ul. Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 83 54

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagościńcu
ul. 100-lecia 41, Zagościniec, 05-200 Wołomin

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wołominie
Całodobowo: 22 776 03 00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie
tel. 22 776 44 94

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie
tel: 22 840 43 33 w godzinach pracy
Alarmowy w sprawach pilnych: 536 310 809

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie
tel. 22 776 38 33, 22 776 21 92 w godzinach pracy
Całodobowo: 510 146 258

Pogotowie Gazowe
Całodobowo: 992

Pogotowie Energetyczne
Całodobowo: 22 340 41 00; 991

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych (pogotowie ciepłownicze)
Całodobowo: 22 787 55 80 wew. 117

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
Całodobowo: 22 776 21 21 wew. 101