Kultura

Instytucje kultury

Samorządowa Instytucja Kultury
„Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

ul. Matarewicza 148, 05-230 Kobyłka.
Budynek Zespołu Szkół w Ossowie, pokój nr 2
tel/fax: (0-22) 209-50-78
e-mail:
biuro@ossow1920.pl
www:
ossow1920.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

 

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami” w Wołominie

ul. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin
tel/fax: 22 786 22 19
czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10 – 15
Organizowane są lekcje muzealne dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i średnich.

 

Miejski Dom Kultury

ul.Mariańska 7, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 45 13
fax: 22 787 87 63
e- mail: mdk@mdkwolomin.pl
www: mdkwolomin.pl
www.facebook.com/mdkwolomin

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej

ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 29 53
tel./fax: 22 787 04 29
e-mail : mbpwolomin@interia.pl
www: http://www.biblioteka.wolomin.pl/