Kultura

Instytucje kultury

Samorządowa Instytucja Kultury
„Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
ul. Matarewicza 148, 05-230 Kobyłka
tel/fax: (0-22) 209-50-78
e-mail: biuro@ossow1920.pl
www.ossow1920.pl
www.facebook.com/ossow1920
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami”
ul. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin
tel/fax: 22 786 22 19
www.muzeumnalkowskich.pl
www.facebook.com/MuzeumNalkowskich/
Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10 – 15.
Organizowane są lekcje muzealne dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i średnich.

Miejski Dom Kultury
ul.Mariańska 7, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 45 13, fax: 22 787 87 63
e- mail: mdk@mdkwolomin.pl
www: mdkwolomin.pl
www.facebook.com/mdkwolomin

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej
ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin
tel.: 22 776 29 53
e-mail: mbp@biblioteka.wolomin.pl
www.biblioteka.wolomin.pl
www.facebook.com/BibliotekaWolomin

Filia os. Niepodległości
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 22 776 30 28
www.facebook.com/bibliotekaosiedle

Filia Ossów
ul. Matarewicza 148, Ossów
tel. 519 723 730
www.facebook.com/FiliaOssow

Filia Zagościniec
ul. 100-lecia 41, Zagościniec
tel. 503 417 070
www.facebook.com/bibliotekazagosciniec