Spółki prawa handlowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o.
Ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin
tel. 22 776 21 21, 22 776 33 58, 22 776 22 84
www.pwik.wolomin.pl

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie
Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. 22 787 55 80
www.zec.wolomin.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.
al. Armii Krajowej 34
05-200 Wołomin
tel. 22 787 75 95
www.pk.wolomin.pl

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z.o.o.
ul. Łukasiewicza 4
05-200 Wołomin
tel. 22 318 14 93
www.mzo.wolomin.pl