Jednostki organizacyjne

Jednostki budżetowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 776 33 71
e-mail: sekretariat@osir.wolomin.pl
www.osir.wolomin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 27 01
e-mail: ops@ops.wolomin.pl
www.ops.wolomin.pl/

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 44 88
tel./fax: 22 787 85 43
e-mail: optu@wp.pl
www.opitu.pl

Straż Miejska w Wołominie
ul. Ogrodowa 13, 05-200 Wołomin
Tel / Fax: 22 787 90 50
kontakt@strazmiejskawolomin.pl
www.strazmiejskawolomin.pl

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie
05-200 Wołomin ul. Ogrodowa 4
Telefon: 22 776-25-05
Fax: 22 776-26-10
Email: zeasip@zeasip.wolomin.pl
www.zeasip.wolomin.pl
Regon: 015667238

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
Al. Armii Krajowej 81, 05-200 Wołomin
www.sp2.wolomin.org

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego 53, 05-200 Wołomin
www.sp3-wolomin.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marynarki Wojennej RP
ul. 1 Maja 33, 05-200 Wołomin
www.zs4-wolomin.pl

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin
www.sp5.wolomin.org/

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi
ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin
www.sp7wolomin.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej
ul. Witosa 52, 05-200 Czarna
http://zsczarna.pl/

Szkoła Podstawowa im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie
ul. Matarewicza 148, 05-230 Ossów
www.spossow.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach
ul. Cichorackiej 25, 05-200 Wołomin
www.szkolastaregrabie.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin
www.spzagosciniec.wolomin.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach
Przedszkole im. Pszczółki Mai i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach
ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Duczki
www.duczkizsp.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie
Przedszkole im. Małych Odkrywców i Szkoła Podstawowa
ul. Kasprzykiewicza 153, 05-200 Leśniakowizna

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego
ul. Sasina 33, 05-200 Wołomin
www.1lo.wolomin.pl/

Zespół Szkół nr 3
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin
www.zs3.wolomin.org/

Zakłady budżetowe

Przedszkole nr 2 im. „Pyzy Wędrowniczki”
ul. Polna 32, 05-200 Wołomin
www.przedszkole2wolomin.eprzedszkola.pl

Przedszkole nr 5 im. Kota w butach
ul. Broniewskiego 2, 05-200 Wołomin
www.przedszkole.wolomin.pl

Przedszkole nr 6 im. „Bajka”
ul. Kościelna 70, 05-200 Wołomin
www.przedszkole.wolomin.pl

Przedszkole nr 8 im. „Czerwonego Kapturka”
ul. Fieldorfa 22, 05-200 Wołomin
www.p8wolomin.edupage.org

Przedszkole nr 9 im. „Jasia i Małgosi”
ul. Piłsudskiego 15, 05-200 Wołomin
https://p9.wolomin.org/

Przedszkole nr 10 im. „Misia Uszatka”
Al. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin
www.p10wolomin.pl

Instytucje kultury

Samorządowa Instytucja Kultury
„Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
ul. Matarewicza 148, 05-230 Kobyłka
tel/fax: (0-22) 209-50-78
e-mail: biuro@ossow1920.pl
www.ossow1920.pl
www.facebook.com/ossow1920
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami”
ul. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin
tel/fax: 22 786 22 19
www.muzeumnalkowskich.pl
www.facebook.com/MuzeumNalkowskich
Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10 – 15.
Organizowane są lekcje muzealne dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i średnich.

Miejski Dom Kultury
ul.Mariańska 7, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 45 13, fax: 22 787 87 63
e- mail: mdk@mdkwolomin.pl
www: mdkwolomin.pl
www.facebook.com/mdkwolomin

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej
ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin
tel.: 22 776 29 53
e-mail: mbp@biblioteka.wolomin.pl
www.biblioteka.wolomin.pl
www.facebook.com/BibliotekaWolomin

Filia os. Niepodległości
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 22 776 30 28
www.facebook.com/bibliotekaosiedle

Filia Ossów
ul. Matarewicza 148, Ossów
tel. 519 723 730
www.facebook.com/FiliaOssow

Filia Zagościniec
ul. 100-lecia 41, Zagościniec
tel. 503 417 070
www.facebook.com/bibliotekazagosciniec

Spółki prawa handlowego

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wołominie
Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 75 95
e-mail: pk@pk.wolomin.pl
www.pk.wolomin.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 776 33 58
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl
www.pwik.wolomin.pl/

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wołominie
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 55 80/81
fax: 22 787 55 84
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl
www.zec.wolomin.pl

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie
ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
Tel: 22 776 27 28
Fax: 22 776 23 60
e-mail: mzo@mzo.wolomin.pl
www.mzo.wolomin.pl

Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 11, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 26 86, 776 26 05
fax: 22 776 23 80
www.mspzoz1.pl/

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie
ul. Wileńska 74, 05-200 Wołomin
z filią w Zagościńcu, ul. Kolejowa 17
tel: 22 776 26 56, 787 54 16
fax: 22 787 51 016
e-mail: mspzoznr2wolomin@pro.pl
www.zozwolomin.pl/