Jednostki organizacyjne

Jednostki budżetowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 776 33 71
e-mail: sekretariat@osir.wolomin.pl
www.osir.wolomin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 27 01
e-mail: ops@ops.wolomin.pl
www.ops.wolomin.pl/

Straż Miejska w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
Tel / Fax: 22 787 90 50
Godziny przyjęć interesantów
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 21:30.
kontakt@strazmiejskawolomin.pl
www.strazmiejskawolomin.pl
BIP: www.bip.strazmiejskawolomin.pl
NIP: 125-147-67-52
REGON: 141299426
Konto bankowe:
Bank Pekao SA 37 1240 6074 1111 0000 5418 2226
Konto do wpłat grzywien za nałożone mandaty karne:
Bank PEKAO S.A. 49 1240 6074 1111 0000 4991 6047

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie
05-200 Wołomin ul. Ogrodowa 4
Telefon: 22 776-25-05
Fax: 22 776-26-10
Email: zeasip@zeasip.wolomin.pl
Regon: 015667238

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
Al. Armii Krajowej 81, 05-200 Wołomin

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego 53, 05-200 Wołomin

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marynarki Wojennej RP
ul. 1 Maja 33, 05-200 Wołomin

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi
ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin

Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej
ul. Witosa 52, 05-200 Czarna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach
Przedszkole im. Pszczółki Mai i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach
ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Duczki

Szkoła Podstawowa im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie
ul. Matarewicza 148, 05-230 Ossów

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu
ul. Cichorackiej 25, 05-200 Wołomin

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie
Przedszkole im. Małych Odkrywców i Szkoła Podstawowa
ul. Kasprzykiewicza 153, 05-200 Leśniakowizna

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego
ul. Sasina 33, 05-200 Wołomin

Zespół Szkół nr 3
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 44 88
tel./fax: 22 787 85 43
e-mail: optu@wp.pl

Zakłady budżetowe

Przedszkole nr 2 im. „Pyzy Wędrowniczki”
ul. Polna 32, 05-200 Wołomin

Przedszkole nr 5 im. Kota w butach
ul. Broniewskiego 2, 05-200 Wołomin

Przedszkole nr 6 im. „Bajka”
ul. Kościelna 70, 05-200 Wołomin

Przedszkole nr 8 im. „Czerwonego Kapturka”
ul. Fieldorfa 22, 05-200 Wołomin

Przedszkole nr 9 im. „Jasia i Małgosi”
ul. Piłsudskiego 15, 05-200 Wołomin

Przedszkole nr 10 im. „Misia Uszatka”
Al. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin

Instytucje kultury

Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin

Muzeum im. Wacława i Zofii Nałkowskich w Wołominie
ul. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin

Spółki prawa handlowego

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wołominie
Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 75 95
e-mail: pk@pk.wolomin.pl
www.pk.wolomin.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 776 33 58
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl
www.pwik.wolomin.pl/

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wołominie
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 55 80/81
fax: 22 787 55 84
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl
www.zec.wolomin.pl

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie
ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
Tel: 22 776 27 28
Fax: 22 776 23 60
e-mail: mzo@mzo.wolomin.pl
www.mzo.wolomin.pl

Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 11, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 26 86, 776 26 05
fax: 22 776 23 80

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie
ul. Wileńska 74, 05-200 Wołomin
z filią w Zagościńcu, ul. Kolejowa 17
tel: 22 776 26 56, 787 54 16
fax: 22 787 51 016
e-mail: mspzoznr2wolomin@pro.pl