Ochrona Zdrowia

Szpital Powiatowy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin

PRZYDATNE TELEFONY
Centrala (22) 763-31-00
Sekretariat (22) 763-32-59
Sekretariat Fax (22) 763-33-43
Administracja (22) 763-32-08
Administracja Fax (22) 763-33-40
Oddział Ratunkowy (22) 763-32-15
Nocna Pomoc Lekarska ul. Sasina 15 (22) 773-56-89
Przychodnia Specjalistyczna (22) 763-32-92
oraz (22) 763-32-37
Rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych
Rejestracja osobista i telefoniczna czynna w godz. 7.45 - 14.35
Rejestracja osobista czynna dodatkowo w trakcie przyjęć lekarzy specjalistów w godzinach popołudniowych.
Dodatkowo w godz. 11.00 - 14.30 numer (22) 763-32-20
Przychodnia Spec. Dzieci (22) 763-31-54
Poradnia K.(22) 763-31-30
Medycyna Pracy (22) 763-31-36

ODDZIAŁY:
Apteka (22) 763-32-12
Bakteriologia (22) 763-32-18
Chirurgia (22) 763-31-19
Neonatologia (22) 763-33-42
Neurologia (22) 763-31-71
OAIT (22) 763-32-28
Okulistyka (22) 763-32-39
Ortopedyczno - Urazowy (22) 763-31-04
Pediatria (22) 763-31-33
Położniczo - Ginekologiczny (22) 763-31-06
Poradnia Medycyna Pracy (22) 763-31-36
RTG (22) 763-31-83
Wewnętrzny ze Stacją Dializ (22) 763-31-56
Wewnętrzny I (22) 763-31-59
Wewnętrzny II (22) 763-33-19
Pracownia Fizjoterapii (22) 763-32-63

Numery kont bankowych
05 8923 0008 0150 7177 2015 0001

PRZYCHODNIE

 

APTEKI