Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach.

Termin składania ofert

Ofertę, wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach”, w terminie do 12 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (pokój 309, III piętro). Oferty złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową. W przypadku przesłania oferty pocztą, o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie.

Więcej informacji dla zainteresowanych ogłoszeniem w załączniku poniżej:

Do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 121/2023 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach.