Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 43/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 06.02.​2024 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 43/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 06.02.​2024 r.(PDF)

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

ZARZĄDZENIE NR 38/2024 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 2.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 art. 67 ust. 2 pkt 2

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Lipińskiej w Wołominie  odc. od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego

Wykonawca prac informuje, że w dniu 06-02-2024 r. na ulicy Lipińskiej w Wołominie odc. od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego zostanie wprowadzona stała/czasowa organizacja ruchu. Przewidywany termin jej obowiązywania do dnia (04.06.2024 r.). Organizację ruchu wprowadza się w związku z zakończeniem prac budowlanych pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie”. Materiały do pobrania (kliknij na wybrany plik, żeby rozpocząć pobieranie): • rysunek 1 (.JPG) • rysunek 1

Gaz

Informujemy, że został przedłużony okres, dla którego możliwe jest uzyskanie refundacji odpowiadającej podatkowi VAT, wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Refundacja podatku VAT przysługuje: • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

„Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 26/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 25.01.2024 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 26/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 25.01.2024 r. (PDF)

autobus

W związku z rozpoczęciem przebudowy DW 634 od dnia 31.01.2024 r. (środa) zamknięty zostanie pierwszy odcinek pomiędzy ulicami Nadarzyn i Orląt Lwowskich w Kobyłce. Autobusy linii W i T zostają skierowane na trasę objazdową ulicami Nadarzyn – Poniatowskiego przy stacji kolejowej Kobyłka – Ossów. Na trasie objazdowej obowiązują następujące przystanki: • PKP KOBYŁKA-OSSÓW 01 na ulicy Poniatowskiego w kierunku Warszawy • TURÓW 04 na ulicy Dąbrowskiego w kierunku Warszawy • HUBALA 02 na

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium i projektu mpzp rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec

Burmistrz Wołomina ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec, • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin (m. in. rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec),   Ww. projekty dostępne będą do wglądu w dniach od 01 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach pracy Wydziału

Zdjęcie poglądowe - autobus

Mając na uwadze wygodę mieszkańców gminy Wołomin, po wzięciu pod uwagę próśb pasażerów od 29 stycznia 2024 roku zostają wprowadzone następujące zmiany na trasach lokalnych linii autobusowych L35, L36 i L38: Zmiany trasowe: • Autobusy linii L36 zostają skierowane na trasę stałą: Wołomin: SOKOLA – Sokola – Legionów – 1 Maja – gen. Fieldorfa – … – Zagościniec: 100-lecia – (w prawo) Graniczna – Lipinki: Kolejowa – Parkowa – Wiosenna

Wygaszenie Punktu Obsługi Pasażera WTP przy Wileńskiej 32

Informujemy, że w związku z nikłym zainteresowaniem, Punkt Obsługi Pasażera Warszawskiego Transportu Publicznego mieszczący się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie zostaje wygaszony. Ostatnim dniem pracy POP jest czwartek 28 grudnia br. Punkt funkcjonował od października 2020 roku i przez długi czas był jedynym miejscem w okolicy, w którym można było zakodować Bilet Metropolitalny. Pasażerów informujemy, że bilety długookresowe można doładować przez cała dobę, 7