Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Wołomina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 30, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Wołomina o wyłożeniu do publicznego wglądu: – projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, – projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.

Komunikacja miejska w okresie zimowych ferii szkolnych 2020

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia założenia przyjęte w stosunku do komunikacji miejskiej w okresie zimowych ferii szkolnych 2020; (ramowo w dniach 8-23.02.2020r.): AUTOBUSY: – zawieszone będzie kursowanie linii: 304, 314, 320, 323, 332, 379, – zawieszone będą wytypowane kursy/podjazdy linii: 115, 121, 150, 153, 162, 163, 164, 211, 213, 326, 401, 411, 504, 519, 522 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których objaśnienie podano w informacji przystankowej), –

8,5 mln zł z UE na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Do rozdysponowania jest 8,5 mln zł z UE na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – we współpracy z m.st. Warszawa – ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie

Budżet Obywatelski Mazowsza - spotkanie informacyjne

Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza do udziału w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór projektów ruszy w marcu. W puli jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie. Kto może zgłosić projekt? Czego mogą dotyczyć? Jak będzie wyglądał wybór? Odpowiedzi na te pytania padną na spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami, spotkanie w Wołominie zaplanowane jest na 30

Koncepcja zagospodarowania terenu - ul. Piastowska w Zagościńcu

Na podstawie zawartej w 2019r. umowy z jednostką projektową na zlecenie Gminy Wołomin w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Budowa ul. Piastowskiej w Zagościńcu” opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla potrzeb budowy drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od ul. 100-lecia (droga powiatowa) do ul. Podmiejskiej (droga gminna) oraz sięgaczy bocznych. Poniżej przedstawiamy opracowaną przez jednostkę projektową Koncepcje zagospodarowania terenu ul. Piastowskiej w Zagościńcu oraz sięgaczy bocznych. Przedmiotowa koncepcja

Wprowadzenie stopni alarmowych na terenie kraju

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, 2. stopień BRAVO – na obszarze województwa małopolskiego, 1. stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 1. stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – obowiązujące od

Zmiana trasy linii L40

Od dn. 20.01.2020 wprowadza się stałe zmiany w kursowaniu linii L40 na terenie Kobyłki. w kierunku krańca PKP WOŁOMIN: CMENTARZ MARKI – (…) – Kazimierza Wielkiego – Radzymińska – Kościelna – Napoleona – Ks. F. Marmo – Gen. F. Żymirskiego – Ks. K. Pieniążka – Jana Pawła II – Wołomińska – (…) – PKP WOŁOMIN w kierunku krańca CMENTARZ MARKI: PKP WOŁOMIN – (…) – Wołomińska – Jana Pawła II

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 14.01.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 16_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr