Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 294/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 28.10.2019 r. Zobacz: Zarządzenie nr 294 _2019 Burmistrza Wołomin z dnia 28.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości GW do oddania w użyczenie (.PDF) Wykaz nieruchomości GW przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do

Różnorodność świata pszczół - konkurs

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. “Różnorodność świata pszczół”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Wołomińska stołówka dla pszczół i skierowany jest do grup przedszkolnych i klas szkolnych z terenu gminy Wołomin. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu tablicy informacyjno-edukacyjnej nt. różnorodności świata pszczół, zagrożeń jakie czekają na pszczoły oraz działań jakie możemy podjąć, aby pomóc pszczołom przeżyć w zmieniającym się świecie. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach: Kategoria

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa

Planowane wyłączenia - PGE Dystrybucja

Planowane wyłączenia Energii– PGE Dystrybucja Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja 2019-10-24 08:00 2019-10-24 16:00 8 Wołomin   ul. Wileńska od nr 23 do Przechodniej ul. Legionów od PKP do Ogrodowej 12-0526 (WOŁOMIN OGRODOW 2019-10-28 08:00 2019-10-28 13:00 5 Stare Lipiny   ul. Poranek dz. 199/7 z ZK nr 12z4184 12-0114 (WOŁOMIN LIPINY SMUGI) 2019-10-28 10:00 2019-10-28 16:00 6 Wołomin   ul. Łukasiewicza 4, 7A, 7C, 7D, 8, 9,

Ogłoszenie w sprawie dowodów osobistych

U  W  A  G  A W dniach 22 – 25 października 2019 r. na stanowiskach dowodowych (4 i 5) możliwy będzie wyłącznie odbiór wyrobionego dowodu osobistego. Jednocześnie informujemy, iż wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania bądź przez internet za pośrednictwem platformy EPUAP. Za utrudnienia przepraszamy!

Zarządzenia nr 291/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 21.10.2019 r.

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 291/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 21.10.2019 r. Wersja PDF: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – załącznik do Zarządzenia 291 _2019 Burmistrza Wołomina Wersja PDF: Zarządzenie nr 291_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Opłata z wywóz odpadów komunalnych - przypomnienie

Szanowni Państwo, do 15 listopada należy wnieść opłatę za wywóz odpadów komunalnych. Osoby, które posiadają zaległości w płatnościach prosimy o jak najszybsze ich uregulowanie. Wszystkim, którzy dokonują płatności w wyznaczonych terminach dziękujemy za terminowość. Więcej informacji o płatnościach pod nr tel. (22) 763-30-00 w. 169, w. 240, w. 243, w. 244 *powyższe przypomnienie zostanie wysłane do mieszkańców również w wiadomości SMS

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołomin, położonych w Wołominie przy ul. Kmicica

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z pózn. zm.)

4,5 mln zł dotacji unijnych na projekty edukacyjne w metropolii warszawskiej

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy. Zachęcamy organy prowadzące szkoły, placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne i podmioty posiadające co najmniej 3 – letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie na dotacje w ramach Regionalnego Programu

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi z m. in. naszego powiatu

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które pozwoli nam na prezentację najnowszych informacji na temat planowanych, wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd w ramach współpracyz organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3. Program spotkania obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące planowanego zakresu i zasad współpracy Województwaz organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na