Ogłoszenia

Zakończyliśmy roznoszenie zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Informujemy, że zakończyliśmy roznoszenie zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które zawiadomienia jeszcze nie otrzymały, a chciałyby odebrać je osobiście zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, do pokoju 118. Zawiadomienia można odbierać do 19 kwietnia 2019r., do godziny 13:00. Jeśli chcą Państwo ustalić dogodny termin odbioru zawiadomienia, aby pracownicy przygotowali dla Państwa przesyłkę, prosimy o kontakt w formie elektronicznej na adres: decyzje.podatkowe@wolomin.org.pl

15.04: Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Strajk trwa

Punktualnie o 9:00 uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej przystąpili do egzaminu końcowego. W gminie Wołomin zapewniono obsadę we wszystkich komisjach. Rozpoczął się drugi tydzień strajku nauczycieli. Na terenie gminy Wołomin sytuacja przebiega bez zmian: protest trwa w 16 z 19 jednostek oświatowych. Dzieci, które przychodzą do szkół i przedszkoli mają zapewnioną opiekę.

Strajk nauczycieli w gminie Wołomin

Rozpoczął się strajk nauczycieli. W gminie Wołomin do akcji przystąpiło 16 z 19 jednostek oświatowych. Strajkujące szkoły i przedszkola są otwarte i zapewniają opiekę dzieciom przebywającym na swoim terenie. Podczas strajku pracownicy jednostek gminnych mogą przyprowadzać swoje dzieci do pracy. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez prezes Zarządu Oddziału ZNP w Wołominie w piśmie z dnia 28 marca 2019 r. (uchwała Nr 14/2019 z dnia 27 marca 2019 r.), akcja strajkowa

Trwa elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

5 kwietnia 2019 roku wołomińskie przedszkola opublikują listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zakończy to pierwszy etap rekrutacji. W okresie od 8 do 12 kwietnia rodzice powinni na piśmie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do placówki. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości publicznej 17 kwietnia 2019 roku. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 24 kwietnia i zakończy się 28 maja 2019 roku. Osiem publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin dysponuje łącznie

Konkurs plastyczny „Bioróżnorodność jest piękna!”

W związku z trwającym strajkiem w placówkach oświatowych zawieszamy do czasu jego zakończenia gminny konkurs plastyczny „Bioróżnorodność jest piękna!”. Ze względu na trudność określenia daty zakończenia strajku o wznowieniu konkursu, terminie składania prac, a także rozstrzygnięciu i podaniu wyników będziemy informować na bieżąco. Jednocześnie informujemy, że będą przyjmowane jedynie prace wyłonione w etapie wewnątrz placówki, w ramach którego Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły/Przedszkola wybierze w każdej kategorii nie więcej

Wołomińska Karta Mieszkańca już działa!

Od 1 kwietnia 2019 roku Mieszkańcy gminy Wołomin będą mogli korzystać z przywilejów Wołomińskiej Karty Mieszkańca! Osoby, które posiadają Bilet Metropolitalny (Warszawa+) nie muszą występować z dodatkowym wnioskiem – bilet pełni równocześnie funkcję Karty Mieszkańca. I odwrotnie – na nowo wyrobione karty będzie można wygrywać bilet ZTM z dopłatą gminy. Szczegółowe zasady przyznawania karty, jej wzór oraz druk wniosku określa Zarządzenie nr 95/2019 (.PDF) Burmistrza Wołomina w sprawie wprowadzenia regulaminu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie zatrudni pracowników

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w ramach realizowanego Projektu „Wigor ++” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatrudni: ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w zadaniowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu), liczba osób do zatrudnienia: 5 ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w

Konkurs Chroń naturę – nic wielkiego zrób dla Ziemi coś dobrego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej przeznaczonym dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego – XI edycja pn.: „Chroń naturę – nic wielkiego, zrób dla Ziemi coś dobrego”. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora. Pobierz: Regulamin (.PDF) karta_zgłoszeniowa (.DOC)

Przerwy w działaniu oświetlenia drogowego w okolicach os. Lipińska

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie informuje, że w związku ze złym stanem kabli zasilających oświetlenie drogowe na ul. Fieldorfa, ul. Starowiejskiej, ul. Sportowej oraz części osiedla “Lipińska”, w najbliższym czasie zostaną podjęte prace modernizacyjne polegające na wymianie uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów systemu oświetlenia. Mogą wystąpić okresowe przerwy w działaniu oświetlenia drogowego. Za utrudnienia przepraszamy.