Ogłoszenia

Bezpłatna mammografia na Huraganie

1) 4 lutego przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie (pływalnia). Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (85) 676 03 32 lub 676 13 22, 2) 4 marca przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 666 24 44, 3) 10 marca przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów

100. urodziny miasta Wołomin

2019 rok to rok dla nas wyjątkowy! 4 lutego przypada 100. rocznica nadania Wołominowi praw miejskich przyznanych na mocy Dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w 1919 roku. To niezwykle ważna i symboliczna data w historii Wołomina, dlatego właśnie 4 lutego rozpoczynamy świętowanie i będziemy celebrować tę piękną rocznicę cały rok! Podczas obchodów pragniemy wzmocnić poczucie dumy i wspólnoty wśród naszych mieszkańców. Planujemy organizację różnorodnych wydarzeń przypominających o ważnych datach, osobach

Legami - bezpłatny dostęp do 25 tys. do ebooków i audiobooków

Zapraszamy do korzystania z nowej usługi dostępnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie. Legimi to bezpłatny dostęp do 25 tys. do ebooków i audiobooków. W ramach usługi istnieje również możliwość wypożyczenia czytnika ebooków. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie internetowej.

Spotkanie w sprawie budowy ulic Żółkiewskiego i Waryńskiego

W związku z realizacją dokumentacji projektowych budowy ulic Żółkiewskiego i Waryńskiego w Wołominie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w imieniu Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego”, zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się 18 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie, w celu przedstawienia i omówienia przyjętych założeń projektowych.

Informacja dotycząca OSiR "Huragan"

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Bożeny Matusiak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki, w dniu 14 stycznia 2019 roku została podpisana umowa na zastępstwo z panem Karolem Ciepielewskim.

Konsultujemy Regulamin Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

Ruszyły konsultacje Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, które potrwają od 14 stycznia do 8 lutego 2019 roku. Nie czekaj, zapoznaj się z projektem Regulaminu już dziś! Opinie, propozycje i uwagi do nowej treści Regulaminu WBO można składać w następujących formach: – pisemnie na Formularzu zgłaszania uwag, w tym elektronicznie przesyłając je na adres e-mail: naszbudzet@wolomin.org.pl lub wysyłając je w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 11.01.2019 r. Zobacz: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – załącznik do Zarządzenia nr 13_2019 Burmistrza Wołomina Zarządzenie nr 13_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Przypominamy, że w gminie Wołomin występują trzy kategorie dróg publicznych, za które odpowiada właściwy zarządca: • drogi wojewódzkie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich; • drogi powiatowe – Starosta Wołomiński, Wydział Inwestycji i Drogownictwa; • drogi gminne – Wydział Gospodarki Komunalnej. Do dróg wojewódzkich należą ulice: 1 Maja (DW634), Legionów od 1 Maja do stacji PKP Wołomin (DW628), Szosa Jadowska (DW634), al. Niepodległości od 1 Maja do stacji PKP Wołomin Słoneczna