Konkurs „Drugie życie odpadów” zawieszony do odwołania

Informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa konkurs „Drugie życie odpadów” zostaje zawieszony do odwołania. Wszystkie złożone do tej pory prace zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie. Planowane wznowienie konkursu nastąpi po wakacjach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Otwarcie PSZOK-ów

MZO Wołomin wznawia pracę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od soboty 18 kwietnia. PSZOKi przy ul. Łukasiewicza 4 oraz Al. Niepodległości 253 czynne będą w godzinach: pon – pt: 7:00 – 15:00 sobota: 10:00 – 16:00 Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: → na terenie PSZOK może przebywać jeden mieszkaniec; → obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa; → komunikacja z pracownikiem odbywać się będzie przez „okienko”; → worki na surowce wtórne

Użyczenie gruntu pod altanę śmietnikową

W sprawie użyczenia gruntu pod altanę śmietnikową Wspólnota Mieszkaniowa powinna złożyć wniosek o użyczenie jej konkretnego gminnego terenu (podać nr działki, obręb, ulicę oraz na załączniku graficznym wskazać miejsce gdzie obiekt ma być zlokalizowany obiekt). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta umowa użyczenia na okres co najmniej 3 lat. https://wolomin.e-mapa.net/ – link do mapy, na której można wskazać miejsce na planowaną altanę śmietnikową Nr kontaktowy w Urzędzie Miejskim w

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rzeczoznawców

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy. Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodnik prawidłowej segregacji

Jak rozpoznać, że odpad nadaje się do recyklingu? Czy muszę myć zużyte opakowania przed wyrzuceniem? Co to jest wystawka? Gdzie wyrzucić… Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w przygotowanym przez nas Przewodniku prawidłowej segregacji! Pobierz: Przewodnik prawidłowej segregacji (.PDF)

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

W trwającym stanie epidemii coraz częściej spotykamy się ze specyficznego rodzaju odpadami, których dużą część stanowią zużyte maseczki i rękawiczki ochronne. Co należy z nimi zrobić? Jak je utylizować? Prezentujemy najważniejsze treści z wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Z pełną treścią wytycznych mogą Państwo

Wirtualny Konkurs Przyrodniczy 2020

Powiat Wołomiński, w ramach edukacji ekologicznej, ogłosił Wirtualny Konkurs Przyrodniczy 2020 dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest również formą zachęcenia młodzieży do pozostania w domu w okresie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 10 zadań- odpowiedzi są dostępne w internecie. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody – m.in. tablet, czytnik e-booków, powerbank. Konkurs trwa do 14 kwietnia 2020 roku. Regulamin, karty pytań i odpowiedzi dostępne są na

Bonifikata dla gospodarstw domowych posiadających własne kompostowniki

Informujemy, że zgodnie z uchwałą XVII-1/2020 Rady Miejskiej w Wołominie właściciele gospodarstw domowych, którzy posiadają własne kompostowniki mogą uzyskać bonifikatę w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 kwietnia 2020 roku wchodzi w życie powszechny obowiązek segregacji, w związku z czym stawka za odbiór odpadów została ujednolicona i wynosi 26,50 zł od osoby miesięcznie. W przypadku gospodarstw posiadających własne kompostowniki możliwe jest uzyskanie bonifikaty w wysokości 50 groszy od osoby