Projekty planów miejscowych w opracowaniu

Projekty planów miejscowych w opracowaniu

Trwają wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP II (w części) – link do wpisu na ten temat;
Osiedla Wołominek w Wołominie – część H – link do wpisu na ten temat;
rejonu ul. Zielonej w Wołominie – link do wpisu na ten temat;
terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP III – link do wpisu na ten temat.

Projekty są dostępne do wglądu w dniach od 18 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 w Wydziale Urbanistyki (II piętro, pok. 212) w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin, na stronie internetowej (link) oraz w Systemie Informacji Przestrzennej (link) w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne → Projekty planów – wyłożenie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w:
• projekcie planu terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP II (w części) odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, sala 106, I piętro,
• projekcie planu Osiedla Wołominek w Wołominie – część H odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, sala 106, I piętro,
• projekcie planu rejonu ul. Zielonej w Wołominie odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, sala 106, I piętro,
• projekcie planu terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP III odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, sala 106, I piętro.

Na uwagi do projektów czekamy do 23 czerwca 2023 r. Uwagi można składać w formie papierowej na adres UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, e‑mailem na adres um@wolomin.org.pl, poprzez platformę ePUAP lub podczas dyskusji publicznej.

Zdjęcie poglądowe.