Prośba o opóźnienie wycinki drzew do czasu przeanalizowania analizy dendrologicznej z dn. 04.12.2023

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970 

(…)

Z upoważnienia Burmistrza
Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza

Skan wysłanego pisma (kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie):
Prośba o opóźnienie wycinki drzew do czasu przeanalizowania analizy dendrologicznej z dn. 04.12.2023 (.PDF)
Aktualizacja gospodarki drzewostanem (.PDF)