Raport z konsultacji społecznych – zazielenianie ul. Legionów

raport ulica Legionów

Od 22 listopada do 10 grudnia trwały konsultacje społeczne, aby zebrać opinię mieszkańców na temat sporządzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zazielenienia fragmentu ulicy Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Żelaznej oraz zagospodarowania zielenią terenu przy skrzyżowaniu ul. Lipińskiej z ul. Legionów.

W tym czasie można było:

  1. obejrzeć w holu na parterze Urzędu Miejskiego wyłożoną do publicznego wglądu wersję graficzną projektu zadrzewienia ul. Legionów oraz zagospodarowania zielenią terenu przy skrzyżowaniu ul. Lipińskiej z ul. Legionów wraz z doborem gatunkowym roślin;
  2. wypełnić udostępnioną w holu na parterze Urzędu Miejskiego ankietę, w wersji papierowej i złożenie jej w odpowiednio do tego przygotowanej skrzynce. Ankieta składała się z 13 pytań jednokrotnego wyboru z wyjątkiem pytania nr 9 i nr 10 (ankietę wypełniło 29 osób);
  3. wypełnić ankietę w wersji online udostępnioną na oficjalnej stronie www Gminy Wołomin (z tej możliwości skorzystało 39 osób);
  4. zgłaszać drogą e-mailową uwagi, wnioski i propozycje do projektu;
  5. skorzystać z punktu konsultacyjnego działającego w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu, w którym znajdziecie Państwo szczegółowo opisane wnioski oraz przebieg konsultacji społecznych.

Do pobrania: