Burmistrz Wołomina

Życzenia dla stulatka z gminy Wołomin

Do grona stulatków dołączył Pan Edward Hajduczek. Najlepsze życzenia Jubilatowi złożyła Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wspólnie ze swoim zastępcą Dariuszem Szymanowskim, radną Agatą Bochenek i Czesławem Borkowskim wiceprzewodniczącym Wołomińskiej Rady Seniorów. Z okazji jubileuszu Panu Edward otrzymał bukiet kwiatów, ciepły koc i gminne upominki. Jubileusz setnych urodzin to nagroda za siłę charakteru, która towarzyszyła Panu Edwardowi przez wszystkie lata. Całe życie wyznawał zasadę, że jak się coś zaczyna, to trzeba

Zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zagościńcu

We wrześniu dzieci wrócą do nauki w rozbudowanej Szkole Podstawowej w Zagościńcu. W dniu 24.08.2020 r. rozpoczęto czynności odbiorowe. Dzięki nowej przestrzeni cała szkoła może lepiej zorganizować pracę, a dzieci będą uczyć się w komfortowych i nowoczesnych warunkach. Efekty prac skontrolowała Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Szymanowskim, dyrektor placówki Agnieszką Kordyzon-Andrzejewską oraz pracownikami Urzędu Miejskiego. Inwestycja obejmowała rozbudowę szkoły o 8 oddziałów wraz z niezbędną przebudową

Koncert inauguracyjny gminne uroczystości związane z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku

13 sierpnia przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich odbył się chwytający za serce koncert inauguracyjny gminne uroczystości związane z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920. Wystąpili uczniowie, abiturienci i nauczyciele Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie w repertuarze składającym się z dzieł upamiętniających drogę do wolności narodu polskiego oraz zwycięstwo nad bolszewikami w sierpniu 1920 roku aż po kompozycje współczesne o tematyce patriotycznej. Wykonania znanych pieśni obudziły w

70-lecie istnienia organizacji PTTK i Zlot Turystów Ossów 2020 w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku

W Ossowie odbył się Zlot Turystów Ossów 2020 w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Z tej okazji 15 sierpnia nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 70-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie, obok Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. 17 sierpnia wydarzenie zgromadziło gości z całej Polski, sympatyków turystyki pieszej, rowerowej i autokarowej. Finałem Zlotu było

Jubileuszowy Piknik Historyczny przy Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie

15 sierpnia odbył się Jubileuszowy Piknik Historyczny przy Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Gościem specjalnym pikniku był Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który objął wydarzenie Patronatem Honorowym. Jubileuszowy piknik otrzymał również dofinansowanie zarządu województwa mazowieckiego. Podczas pikniku grupa rekonstrukcyjna na czele z Maciejem Figlonem zaprezentowała inscenizację Boju pod Ossowem. Swoje stoiska przygotowali: Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” z Tłuszcza, Stowarzyszenie Historyczno

Apel Poległych przy Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki

Zgodnie z długoletnią tradycją Apel Poległych przy Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki w Ossowie to kulminacyjny punkt obchodów związanych upamiętnieniem Bitwy Warszawskiej, które odbyły się 14 sierpnia. W tym roku Apel Poległych poprowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie Katarzyna Pazio, osoba od wielu lat zaangażowana w sprawy godnego upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zgromadziliśmy się w miejscu, które przeszło do narodowej historii. W obecności przedstawicieli władz państwowych, lokalnych

Uroczystość przy tablicach upamiętniających pomoc narodów 1920 roku w Ossowie

14 sierpnia odbyła się uroczystość przy tablicach upamiętniających pomoc narodów w 1920 roku w Ossowie, która przypomniała o sile solidarności i przyjaźni. Zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej uratowało naszą niepodległość. Nie byliśmy osamotnieni podczas sierpniowych zmagań 1920 roku – wsparli nas nasi przyjaciele Węgrzy, Francuzi, Ormianie, Amerykanie. „Naszą powinnością jest zadbać o to, by świat nie zapomniał o polskim wkładzie w wolność całej Europy. I o wsparciu jakie Polska otrzymała od

Msza Święta polowa przy Krzyżu upamiętniającym śmierć ks. Ignacego Skorupki w Ossowie

14 sierpnia gminne uroczystości rozpoczęliśmy wzruszającym spotkaniem. Na polu walk pod Ossowem, w miejscu bohaterskiej śmierci ks. Ignacego Skorupki, tu, gdzie zatrzymano bolszewików w pochodzie na Warszawę zorganizowano mszę św. polową. O godz. 6.00 w autentycznym miejscu i czasie modliliśmy się za ks. mjr Ignacego Skorupkę i żołnierzy, którzy 14 sierpnia 1920 r. ruszyli walczyć za wolność Ojczyzny. Stół pański został przykryty autentycznym obrusem, na którym liturgię ponad 100 lat

Wyłożenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że zostały wyłożone do publicznego wglądu: • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych – część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link), • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link), oraz o ponownym wyłożeniu: • projektu zmiany

Program obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego

W sobotę, 1 sierpnia przypada 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji o godz. 17:00  rozlegnie się syrena. Prosimy o zatrzymanie się na minutę ciszy, aby uczcić bohaterów i poległych tamtych dni.  1-2 sierpnia w Wołominie odbędą się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z programem: 1 sierpnia 2020 17.00 – uroczystości pod tablicą łączniczki Marii Teresy Bartnik ps. „Diana” (ZS nr 3) godzina W,