ogłoszenie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 330/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 3.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 art. 67 ust. 2 pkt 1

logotyp ZEC WOŁOMIN

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych i kosztorysowych dla budowy osiedlowej preizolowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych na osiedlu GWAREK przy ul. Armii Krajowej 64 w Wołominie oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie budowy (wymaganych obowiązującym prawem) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami. Termin składania ofert upływa 07.12.2021 r. o godz.

Domek obrazek ilustrujacy

Zarządzenie Nr 297/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67

Oferta klubu koszykówki SPEED sport Wołomin

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Klub koszykówki SPEED sport Wołomin prowadzony przez Fundację Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej SPEED sport z siedzibą w Warszawie 01-163 przy ul. Ostroroga 24A, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wsparcie prowadzenia Drużyny koszykówki mężczyzn SPEED sport

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 199/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 28.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1990, z późn. zm.) zarządzam co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 196/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 21.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia kolejnego (czwartego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Elżbieta Radwan – Gminny Komisarz Spisowy w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Oferty można składać osobiście w wersji papierowej w kancelarii lub do urny oraz elektronicznie przez ePUAP lub na skrzynkę: nsp@wolomin.org.pl. Termin składania ofert jest do 22 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 188/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 10.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem. Dokumenty – kliknij na aktywne łącze, żeby rozpocząć pobieranie pliku: • Zarządzenie 188/2021 (.PDF) – aktywny link • Wykaz do

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

W dniu 24 maja 2021 r. Stowarzyszenie Zabiegany Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Polna 1/17 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: Bieg wołomiński. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji

Pomagamy zaginionym zwierzętom wrócić do domu

Na profilu Czysty Wołomin (link) publikujemy informacje na temat psów znalezionych i odłowionych z terenu naszej gminy. Opublikujemy tam również Wasze ogłoszenie ze zdjęciem zaginionego pupila, tak aby pomóc mu w szybkim powrocie do domu! Psy i koty, które zgubiły drogę do domu na swoich właścicieli czekają pod opieką Spółdzielni socjalnej Droga do Domu (link).  Trafiają tam również zwierzęta poszkodowane w wypadkach. Z pracownikami Spółdzielni można kontaktować się pod numerem