ogłoszenie

logotyp ZEC WOŁOMIN

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych i kosztorysowych dla budowy osiedlowej preizolowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych na osiedlu GWAREK przy ul. Armii Krajowej 64 w Wołominie oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie budowy (wymaganych obowiązującym prawem) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami. Termin składania ofert upływa 07.12.2021 r. o godz.

Domek obrazek ilustrujacy

Zarządzenie Nr 297/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67

Oferta klubu koszykówki SPEED sport Wołomin

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Klub koszykówki SPEED sport Wołomin prowadzony przez Fundację Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej SPEED sport z siedzibą w Warszawie 01-163 przy ul. Ostroroga 24A, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wsparcie prowadzenia Drużyny koszykówki mężczyzn SPEED sport

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Elżbieta Radwan – Gminny Komisarz Spisowy w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Oferty można składać osobiście w wersji papierowej w kancelarii lub do urny oraz elektronicznie przez ePUAP lub na skrzynkę: nsp@wolomin.org.pl. Termin składania ofert jest do 22 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

W dniu 24 maja 2021 r. Stowarzyszenie Zabiegany Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Polna 1/17 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: Bieg wołomiński. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji

Pomagamy zaginionym zwierzętom wrócić do domu

Na profilu Czysty Wołomin (link) publikujemy informacje na temat psów znalezionych i odłowionych z terenu naszej gminy. Opublikujemy tam również Wasze ogłoszenie ze zdjęciem zaginionego pupila, tak aby pomóc mu w szybkim powrocie do domu! Psy i koty, które zgubiły drogę do domu na swoich właścicieli czekają pod opieką Spółdzielni socjalnej Droga do Domu (link).  Trafiają tam również zwierzęta poszkodowane w wypadkach. Z pracownikami Spółdzielni można kontaktować się pod numerem

Wspieranie osób i ich rodzin poprzez edukację i poradnictwo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Wspieranie osób i ich rodzin poprzez edukację i poradnictwo” na okres trzech lat tj. 2021, 2022 i 2023. Ogłoszenie Zarządzenie o wynikach konkursu

Uwaga - oszuści!

Ostrzegamy przed oszustami podszywającymi się pod ankieterów przeprowadzających inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy Wołomin.  Naciągacze wyłudzają dane osobowe do sfałszowanej ankiety. Informujemy, że na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wołominie inwentaryzację źródeł ciepła przeprowadza tylko jedna firma – Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja. Prawdziwi ankieterzy posiadają przy sobie upoważnienie wydane przez burmistrza Wołomina oraz dowód osobisty. Dane z dowodu i upoważnienia muszą być zgodne. Prawdziwa ankieta jest anonimowa. Nie wymaga podpisu