Rada Miejska w Wołominie

komunikat

W czwartek 30 września o godz. 10:00 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad: Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Wołominie dostępny jest również na stronie eSesja (bezpośredni link do strony). 1. Otwarcie obrad. 2. Ślubowanie nowo powołanej radnej. 3. Ustalenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2021 r. 5. Informacja

grupowe zdjęcie po głosowaniu

Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wołominie, która odbyła się 8 czerwca 2021 roku radni udzielili burmistrz Elżbiecie Radwan wotum zaufania i udzielili absolutorium za 2020 rok. Jest to wyraz pozytywnej oceny realizacji budżetu gminy za 2020 rok. Burmistrz Wołomina podziękowała swoim współpracownikom we wpisie na Facebooku (link do wpisu): „Wotum zaufania i absolutorium zdecydowaną większością głosów! Bardzo dziękuję za udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za

XXXI sesja Rady Miejskiej w Wołominie

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie rozpocznie się w poniedziałek 22 marca o godz.12:00. Obrady można śledzić na stronie: http://wolomin.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady (aktywny link do programu umożliwiającego oglądanie sesji na żywo). Porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (aktywny link do strony).

Uruszula Wiśniewska radna zdjęcie

Podczas 28. sesji Rady Miejskiej w Wołominie ślubowanie na radnego złożyła Pani Urszula Zofia Wiśniewska. Radna zajęła miejsce zmarłego w grudniu śp. Pawła Rozbickiego. Witamy serdecznie i życzymy wielu lat efektywnych działań na rzecz wołomińskiej społeczności.

Budżet gminy Wołomin na 2021 r. - uchwała nie została podjęta

Budżet gminy Wołomin na 2021 rok nie został uchwalony! Nie znajdujemy uzasadnienia dla tej decyzji. Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) oraz komisji merytorycznych Rady Miejskiej w Wołominie wraz z pozytywną opinią Komisji Gospodarki i Finansów Gminnych. Radni mieli sporo czasu na zgłaszanie uwag. Projekt budżetu na 2021 trafił do radnych 16 listopada 2020. Do 30 listopada odbyły się komisje merytoryczne, które opiniowały uchwałę w zakresie odpowiadającym