współpraca

Technologia pomoże segregować odpady

Gmina Wołomin we współpracy z MZO Wołomin sięga po nowoczesne rozwiązania mające ułatwić mieszkańcom prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów. Obecnie na osiedlu Nafta w Wołominie powstaje nowoczesna, pokazowa elektroniczna altana śmieciowa na odpady segregowane. Niebawem do dyspozycji mieszkańców zostanie oddane urządzenie stacjonarne wyposażone w 8 kontenerów na odpady zbierane selektywnie o pojemności 1100 litrów każdy. Odblokowanie elektromagnetycznych wyrzutni będzie się odbywać za pomocą karty chipowej przypisanej do konkretnej deklaracji. Dzięki specjalnym

Burmistrz Wołomina członkiem zarządu ruchu „Tak dla Polski”

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan została Sekretarzem Regionu Mazowieckiego Ruchu Samorządowego „Tak Dla Polski”. Stowarzyszenie powołano 31 sierpnia 2020 r. w Gdańsku, w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych dla podkreślenia idei samorządności, która była jednym z najistotniejszych haseł Sierpnia. ”Tak dla Polski” skupia samorządowców z całego kraju, którzy chcą aktywnie działać na rzecz poprawy sytuacji JST.

Sejmik województwa zaprasza NGO na konsultacje

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych w związku z planowaną realizacją projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa Miejskiej Hali Widowiskowo – Sportowej w Wołominie”. Zamawiający / Podmiot Publiczny Gminą Wołomin ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin Osoby do kontaktu Katarzyna Biały, e-mail: katarzyna.bialy@wolomin.org.pl, tel. 22 763 30 70 lub Bartosz Gawkowski, e-mail: bartosz.gawkowski@wolomin.org.pl, tel. 22 763 30 70 Cel wstępnych konsultacji rynkowych Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie przez Podmiot Publiczny

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br. Gdzie można zapoznać się

Zapraszamy na spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wołomin, do wzięcia udziału w zebraniu organizowanym w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 17.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Podczas spotkania organizacje wybiorą swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podstawa: uchwała nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności

Rozpoczynamy procedurę przyjęcia programu współpracy z NGO na 2022

Zapraszamy do współtworzenia projektu programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy

wnętrze domu dziennej opieki senior plus

Od 2018 roku współpracujemy z Fundacją Liderzy Przemian (aktywny link do strony Fundacji), która w ramach programu Study Tours to Poland (link do strony z informacjami nt. programu) organizuje wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. Study Tours to Poland jest programem Polsko-Amerykańskiej