Wnioski, dokumenty, rejestry

Wydział Ochrony Środowiska

Od 1 lipca 2021 roku zadania z zakresu prowadzenia akcji bezpłatnej sterylizacji, kastracji oraz czipowania (znakowania) psów i kotów oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami przejmuje Wydział Ochrony Środowiska:

Wniosek o sfinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy Wołomin (.DOC)
Wniosek o sfinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy Wołomin (.PDF)
Wniosek o sfinansowanie elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Gminy Wołomin (.DOC)
Wniosek o sfinansowanie elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Gminy Wołomin (.PDF)

Decyzje środowiskowe

Wymiana źródeł ciepła

Rolnictwo

Wycinka drzew/uprawa konopi

Pozostałe

Wydział Gospodarowania Odpadami

Odpady/nieczystości ciekłe/azbest

Deklaracja ws. opłaty za odbiór odpadów

Rejestry