Wnioski, dokumenty, rejestry

Wydział Ochrony Środowiska

Sterylizacja, kastracja i elektroniczne znakowanie psów i kotów domowych w 2022 (aktywny link do artykułu):

Uchwała XLVI-45/2022 rady Miejskiej w Wołominie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r. (.PDF)
Załącznik numer 4 do programu – Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji* i refundacji elektronicznego* znakowania zwierząt w 2022 roku – wersja edytowalna (.DOC)
Załącznik numer 4 do programu – Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji* i refundacji elektronicznego* znakowania zwierząt w 2022 roku – wersja nieedytowalna (.PDF)

Decyzje środowiskowe

Wymiana źródeł ciepła

Rolnictwo

Wycinka drzew/uprawa konopi

Pozostałe

Wydział Gospodarowania Odpadami

Odpady/nieczystości ciekłe/azbest

Deklaracja ws. opłaty za odbiór odpadów

Rejestry