Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 146/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20.05.2020 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 146_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20 maja 2020 r.
Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 146_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20 maja 2020 r.

Kategoria: