Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 85/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 03.03.2021 r.

Pobierz (kliknij na dokument, aby rozpocząć jego pobieranie):
Zarządzenie 85/2021 (.PDF)
Wykaz do Zarządzenia 85/2021 (.PDF)