Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 265/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 24.09.2019 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 265 _2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomi przeznaczonych do oddania w najem (2) (.PDF)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 265_2019 Burmistrza Wołomina (.PDF)

Kategoria: