Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 302/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 06.11.2019 r.

Pobierz:
Zarządzenie nr 302_2019 Burmistrza Wołomina z dnia 06.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia- załącznik do Zarządzenia nr 302_2019 Burmistrza Wołomina

Kategoria: