Czerwiec 2018

Spotkanie w sprawie ulicy Tramwajowej w Zagościńcu

Informujemy, że 9 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w sali 106 Urzędu Miejskiego (ul. Ogrodowa 4) w Wołominie odbędzie się spotkanie w sprawie przedstawienia i omówienia rozwiązań projektowych dotyczących ulicy Tramwajowej w Zagościńcu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wybierz się z nami na rajd rowerowy

Już 7 lipca o godzinie 10.00 z parkingu przed Urzędem Miejskim w Wołominie wyruszy II Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy, organizowany przez Wołomińską Radę Seniorów. Wybierz się z nami i weź sobą całą rodzinę. Udział w Międzypokoleniowym Rajdzie Rowerowym jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych – seniorów, ich dzieci, wnuki, rodziny i znajomych. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w akcji pod nadzorem osoby dorosłej, bądź samodzielnie za pisemną zgodą opiekuna. Uczestnicy przejadą w Wołominie

Jakie atrakcje na kolejnych warsztatach ozbotów?

Drugie spotkanie w ramach projektu “Ozobotami po historycznym Wołominie” rozpoczęło się umiejscowaniem na mapie lokalizacji związanych z historią naszego miasta, którą uczestnicy poznali na poprzednich warsztatach. Poruszono również temat rewitalizacji – obszar i historia centrum Wołomina. Uczestnicy programowali ozoboty poprzez znajdowanie drogi na koniczynie. Uczyli się planowania trasy oraz skrętów na skrzyżowaniach (a proszę wierzyć – to nie jest łatwe zadanie!). Najwięcej kolorów można było zauważyć podczas jazdy po napisie

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca

Spotkanie w sprawie budowy drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu

19 lipca 2018 r. o godzinie 16:30 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie omówienia i uzgodnienia rozwiązań projektowych ujętych w opracowywanym przez gminę programie funkcjonalno-użytkowym dla zamówienia pn.: “Budowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od ul. 100-Lecia (droga powiatowa) do ul. Podmiejskiej (droga gminna). Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie.

Spotkanie w sprawie budowy drogi łączącej Szosę Jadowską z ul. Krzyżową

Informujemy, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. “Budowa drogi łączącej Szosę Jadowska z Krzyżową” w dniu 17 lipca 2018 roku o godzinie 16:30 w sali nr 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną omówione i uzgodnione rozwiązania projektowe ujęte w koncepcji. Na tej podstawie będą kontynuowane dalsze prace projektowe. Wszystkie osoby zainteresowane tą inwestycją zapraszamy na spotkanie.

Spotkanie w sprawie ulicy Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach

W związku z prowadzonymi przez gminę Wołomin pracami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/rozbudowy ulicy Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach zapraszamy na spotkanie, którego celem jest przedstawienie i omówienie przyjętych rozwiązań projektowych. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w sali nr 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 4).

Informacja o pogrzebie Ś. P. Roberta Makowskiego

Szanowni Państwo, Informujemy, że pogrzeb Ś. P. Roberta Makowskiego – Zastępcy Burmistrza Wołomina odbędzie się dniu 27 czerwca 2018 roku o godzinie 14:00 w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie ul. Kościelna 54.  

Wyłożenie Księgi Kondolencyjnej

W związku z tragiczną śmiercią zastępcy burmistrza Wołomina Pana Roberta Makowskiego, w Urzędzie Miejskim w Wołominie ul. Ogrodowa 4 została wyłożona Księga Kondolencyjna (hol przy wejściu od ul. Ogrodowej). Wpisy do Księgi można składać w godzinach 10:00 do 18:00 w dniach 22-24 czerwca (również w weekend) i od 9:00-19:00 w poniedziałek 25 czerwca. Gdyby ktoś chciał dokonać wpisu po tym terminie Księga będzie dostępna w sekretariacie.