Dofinansowanie

Mazowieckie rady seniorów integrowały się w Wołominie

W sobotę 9 września br. Wołomin należał do seniorów. Całodniowe wydarzenie „Wymiana doświadczeń, wspólna integracja i aktywizacja mazowieckich rad seniorów”, na które gmina Wołomin pozyskała środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgromadziło w naszym mieście seniorów z wielu miast. Na zaproszenie Wołomińskiej Rady Seniorów przybyli do nas członkowie rad seniorów z Ciechanowa i Szydłowca oraz przedstawiciele okolicznych rad, m.in. z Marek, Legionowa i Pruszkowa. Spotkanie aktywizująco-integrujące członków wszystkich rad seniorów rozpoczęło

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt wszystkie gminne szkoły podstawowe, teraz przyszedł czas na przedszkola i Urząd Miejski! Na ten cel gmina Wołomin pozyskała ponad 700 tys. zł. Tak kompleksowa cyfryzacja naszej gminy jest możliwa dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*. Na mocy podpisanej umowy zakupione zostaną komputery oraz monitory interaktywne, które trafią do podległych gminie przedszkoli oraz laptopy i urządzenia wielofunkcyjne dla Urzędu Miejskiego. Jest to drugi

pozyskane środki

Nasza skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przynosi kolejne rezultaty! Tym razem zdobyliśmy ponad 320 tys. zł z Województwa Mazowieckiego. Dzięki wsparciu zrealizujemy poniższe działania: Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe kwota 150 tys. zł Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie gminy Wołomin kwota dofinansowania: 75 tys. zł Modernizacja strażnicy w Ossowie kwota dofinansowania: 40 tys. zł Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu

komputer

W związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin” publikujemy przygotowany przez Szkoły biorące udział w projekcie materiał dydaktyczny pt. „Metody aktywizujące w pracy z uczniem z wykorzystaniem  monitora interaktywnego, dla każdego z poziomów nauczania”. Do pobrania: METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z UCZNIEM Z WYKORZYSTANIEM MONITORA INTERAKTYWNEGO DLA KLAS 1-3 METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z UCZNIEM Z WYKORZYSTANIEM MONITORA INTERAKTYWNEGO DLA KLAS 4-8

dofinansowanie ul. Majdańska

Kolejna milionowa inwestycja w naszej gminie! Dziś Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę dofinansowania w wysokości 5 mln zł na rozbudowę ul. Majdańskiej. To pierwszy, ale znaczący krok w stronę kompleksowej, koniecznej modernizacji tej ulicy. Miliony pozyskane przez nas pozwolą szybciej rozpocząć tę ważną dla naszej gminy inwestycję. Szczególnie dziękuję za wspieranie wołomińskich projektów. Dzięki efektywnej współpracy udaje się zrobić wiele niesamowitych rzeczy w naszym mieście – napisała na swoim

budowa garażu OSP Ossów

W Wołominie od lat doceniamy wysiłek strażaków, którzy spieszą z pomocą naszej społeczności – i konsekwentnie wspieramy gminne jednostki OSP. Tym razem wsparcie finansowe trafiło do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie. Z gminną pomocą i dzięki dodatkowym środkom z Samorządu Województwa Mazowieckiego ruszyła rozbudowa garażu, co przełoży się na szersze możliwości niesienia pomocy naszym mieszkańcom. Dzięki inwestycjom w gminnych jednostkach OSP nasi strażacy mają odpowiednie warunki by reagować – by

Dofinansowanie na ul. Majdańską

Pozyskaliśmy 5 mln zł dofinansowania na rozbudowę ul. Majdańskiej. To kolejne miliony, które zainwestujemy w poprawę infrastruktury, bezpieczeństwa i jakości życia naszych mieszkańców. Ta ważna inwestycja często pojawiała się w moich rozmowach z mieszkańcami. Cieszę się, że dziś mogę ogłosić z satysfakcją efekt naszych działań. Dzięki skutecznym, wysoko ocenianym wnioskom realizujemy kolejne kluczowe inwestycje i utrzymujemy właściwe tempo rozwoju naszej gminy – podkreśla Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. * Dofinansowanie pochodzi

dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Pozyskaliśmy kolejne środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego! Dofinansowanie będzie wsparciem remontu strażnicy OSP w Ossowie* oraz zajęć gimnastycznych dla Seniora*. Oba zadania, choć z zupełnie różnych dziedzin warte są realizacji – inwestycji w bezpieczeństwo nigdy za wiele, a gimnastyka pozytywnie wpływa na zdrowie starszych wołominian. Pozyskane środki – 46 tysięcy – to bezpośrednie wsparcie dla naszych mieszkańców za które bardzo dziękuję Marszałkowi Adam Struzik i całemu Samorządowi Województwa Mazowieckiego –

Kolejne środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego płyną do Wołomina

Dodatkowe środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego to realna pomoc przy realizacji ważnych dla mieszkańców inicjatyw. Wsparcie w łącznej wysokości 46 tysięcy zostanie przeznaczone na dofinansowanie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie oraz zajęć gimnastycznych dla seniorów. Zadania pn. „Remont strażnicy” oraz „Gimnastyka dla Seniora” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowe środki na modernizację budynku MDK

Gmina Wołomin pozyskała ponad 910 tys. zł na modernizację budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, aby dostosować go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji przekracza 1,5 miliona złotych. Budynek zostanie wyposażony w windę i zadaszoną rampę. Aby zminimalizować ingerencję w budynek i nie stracić powierzchni użytkowej szyb urządzenia będzie umieszczony na zewnątrz budynku. Winda będzie obsługiwać wszystkie kondygnacje. Podstawową dostępność zapewni pochylnia, która umożliwi dostęp do MDK osobom