Dofinansowanie

tablica interaktywna w klasie

“Akademia Wiedzy” – to jeden z projektów edukacyjnych prowadzonych w naszych gminnych szkołach. Dzięki projektom zyskaliśmy dużo nowego sprzętu oraz dostęp do szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Czas epidemii i konieczność nauki zdalnej pokazały jak bardzo potrzebne były nasze działania i pozyskane z UE środki. Programy edukacyjne realizowane są we wszystkich gminnych szkołach. Projekt “Akademia Wiedzy” to ogromne wsparcie dla nauczycieli, dzieci i rodziców. Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Skorupki

Robotnicy i koparka na placu budowy

Prawie 1,5 mln złotych dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Duczkach. Wniosek PWiK złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach PROW został rozpatrzony pozytywnie. W ramach zadania zostanie wykonana: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą w ul. Azaliowej, Myśliwskiej, Konwaliowej, Stokrotki, Jaroszewskiej i w drogach dojazdowych do ul. Jaroszewskiej w Duczkach wraz z przebudową wodociągu. Budowa sieci wodociągowej w ul.

Burmistrz Wołomina wraz z zastępcą korzystają z tablicy interaktywnej

Nowoczesny sprzęt komputerowy trafił do Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie. Szkoła w ramach projektu “Akademia wiedzy-rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin” zyskała 24 laptopy, urządzania wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, 3 interaktywne tablice, serwer oraz UPS. Sprzęt trafi również do Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie oraz Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach. Nauczyciele będą mogli wcielać w życie nowe pomysły i inspiracje.

Podpisanie umowy

160 tys. zł dotacji dla OSP Ossów. Umowę popisali dziś zastępcy burmistrza Dariusz Szymanowski i Łukasz Marek wspólnie z prezesem Krzysztofem Dąbrowskim. Środki przeznaczone są na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ossowie. * Ze środków Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł. Druhom życzymy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!

podpisywanie umowy na spotkaniu

Od 14 października rusza kolejny nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na udzielenie wsparcia, utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw zakresie płynności i przezwyciężenia

Samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP Ossów. Otrzymaliśmy 70 tys zł dofinansowania

Będzie bezpieczniej. Uzyskaliśmy 70 000 zł dotacji z Województwa Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ossowie. Nowy pojazd jest niezbędny druhom w codziennej pracy. Wpłynie na zwiększenie poziomu i możliwości niesienia pomocy przez naszą jednostkę na terenie gminy Wołomin. Już dziś gratulujemy wszystkim druhom OSP Ossów. Dziękujemy również marszałkowi województwa mazowieckiego Adamowi Struzikowi za wsparcie.

Do gminnych szkół trafią dodatkowe laptopy

Kolejne 54 laptopy trafią do naszych szkół i uczniów. Dodatkowy sprzęt to efekt naszych skutecznych działań. Pozyskaliśmy 113 889,92 zł dofinansowania z programu “Zdalna Szkoła+”. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Sprzęt przekażemy do naszych szkół, by służył podczas zajęć, a na czas nauki zdalnej trafi do dzieci z rodzin wytypowanych przez dyrektorów, którzy zebrali informacje o potrzebach od rodziców. Uczniom życzymy, aby nowy

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze – to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwsze koszty maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed

3,2 mln zł dofinansowania na inwestycje przy PKP Wołomin i PKP Zagościniec

14.05.2020 Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę na dofinansowanie budowy centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz parkingu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach. Umowa zwieńczyła długoletnie starania i negocjacje z koleją w sprawie zagospodarowania terenu wokół dworców. Dzięki porozumieniu z PKP w sprawie dysponowania terenem oraz pozyskanemu dofinansowaniu mieszkańcy Wołomina już wkrótce będą mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury przy dworcach

4,5 mln zł dotacji unijnych na projekty edukacyjne w metropolii warszawskiej

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy. Zachęcamy organy prowadzące szkoły, placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne i podmioty posiadające co najmniej 3 – letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie na dotacje w ramach Regionalnego Programu