Gospodarka odpadami

Segreguj na 5!

Chcesz sprawdzić jak segregować śmieci ? Masz wątpliwości? Skorzystaj z wyszukiwarki, aby sprawdzić gdzie wyrzucić odpady, które wzbudzają twoje wątpliwości! Od 1 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie powszechny obowiązek segregacji. By uniknąć naliczenia kar za niespełnienie obowiązku, istotna będzie umiejętność poprawnego segregowania naszych odpadów. Dlatego zachęcamy do korzystania z internetowej wyszukiwarki! Wyszukiwarka udostępniona dzięki uprzejmości miasta stołecznego Warszawy.

Czasowe zamknięcie PSZOK-ów

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego, związanym z występowaniem koronawirusa, Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie zamyka z dniem 16 marca 2020 r. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK–i będą nieczynne do 31 marca 2020r. z możliwością przedłużenia. Worki na surowce wtórne będą wydawane w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. przy ul. Łukasiewicza 4 przy portierni (przy głównej bramie) bez konieczności wchodzenia na teren Zakładu.

Czytamy, sprzątamy, segregujemy

Pokaż mi swoje biurko, a powiem Ci kim jesteś… Co nasze biurka mówią o nas? W Urzędzie Miejskim w Wołominie mówią o tym, że wykorzystujemy każdą sposobność, by utrwalać poprawne nawyki segregacji. Zmianę zaczynamy od siebie – dziś na każdego pracownika czekała instrukcja, jak posegregować najbardziej typowe śmieci, często obecne na biurkach. Czytamy, sprzątamy, segregujemy – najpierw my! Warto wykorzystać każdą okazję do utrwalania dobrych nawyków – od 1 kwietnia

Jedna stawka za odbiór odpadów od kwietnia 2020 r.

Ceny za wywóz odpadów komunalnych rosną w całej Polsce. To efekt wieloletnich zaniedbań kolejnych rządów w przygotowaniu systemowych rozwiązań prawnych. Stawka przyjęta przez radnych Rady Miejskiej w Wołominie podczas sesji w dn. 23 stycznia 2020 roku wynosi 26,50 od osoby. Gospodarstwa domowe posiadające własne kompostowniki uzyskają zniżkę w wysokości 50 groszy od osoby miesięcznie po aktualizacji danych w deklaracji za odbiór odpadów. Nowa stawka będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2020

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a altany śmietnikowe

Zmiany wprowadzone w ostatnim czasie przez Sejm w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na mieszkańców oraz zarządców nieruchomości nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednym z częstych problemów i wyzwań, przed którymi staną przede wszystkim zarządy spółdzielni mieszkaniowych osiedli jest odpowiednie zabezpieczenie altan śmietnikowych. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości

Zmiana terminu płatności za odpady komunalne

Od stycznia 2020 roku zmianie ulega harmonogram płatności za odbiór odpadów komunalnych. Opłaty należy wnosić do 20 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy, tj. za styczeń do 20 stycznia, za luty do 20 lutego, itd.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - najważniejsze zmiany

2020 roku czeka nas rewolucja w gospodarce odpadami komunalnymi. Zmieniają się przepisy, a zmiana ta nie zależy od gminy – ustawodawca odgórnie nakłada obowiązek dostosowania przepisów. Segregacja odpadów nie będzie już kwestią wyboru, a za lekceważenie ustawy zapłacimy wszyscy. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. stawia przed samorządowcami i mieszkańcami gminy nowe wyzwania. Nieznajomość nowych przepisów może mocno odbić się na