Rozpoczynamy procedurę przyjęcia programu współpracy z NGO na 2022

Rozpoczynamy procedurę przyjęcia programu współpracy z NGO na 2022

Zapraszamy do współtworzenia projektu programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

  • Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w roku 2021. Program na 2022 rok dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie.
  • Zapraszamy do wskazania konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnienia i doprecyzowania zapisów, itp. W celu składania propozycji, proponujemy wykorzystanie Formularza, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie.
  • Formularz w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: dialog@wolomin.org.pl w terminie do 27 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00. Formularz w wersji papierowej składa się na Stanowiskach podawczych – punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 763-30-76 oraz w pok. 211.
  • Na podstawie zebranych opinii i propozycji przygotowany zostanie projekt programu współpracy, który następnie poddany zostanie konsultacjom. Harmonogram prac nad przygotowaniem projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie.

Zapraszamy do współpracy! Dobre praktyki musimy wypracować wspólnie!