odpady

Trwa wdrażanie systemu identyfikacji odpadów przy pomocy kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej

Trwa wdrażanie systemu identyfikacji odpadów przy pomocy kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej. Pracownicy MZO Wołomin muszą dostarczyć pakiety z naklejkami do prawie 9,5 tys punktów na terenie gminy. Do tej pory naklejki z kodami trafiły już do 98% odbiorców. Pracujemy nad tym, aby pozostali mieszkańcy jak najszybciej otrzymali swoje pakiety. Prosimy o cierpliwość – pełne wdrożenie systemu potrwa kilka tygodni. Osoby, które nie otrzymały jeszcze kodów wystawiają pojemniki i worki

Jedna nieruchomość- kilka deklaracji

Zdarza się, że w zabudowie jednorodzinnej dla nieruchomości złożonych jest kilka deklaracji na odbiór odpadów. O czym powinniśmy pamiętać w takiej sytuacji? – Jedna deklaracja to jeden komplet kodów! Jeżeli pakietów jest mniej niż deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarowania Odpadami: 22 763 30 47 lub mailowo: odpady@wolomin.org.pl – Dla każdej deklaracji należy posiadać oddzielny pojemnik na odpady zmieszane (120 litrów do 4 osób) oraz swoje worki do

Trwa akcja doręczeń kodów kreskowych na odpady w zabudowie jednorodzinnej

Akcja doręczeń kodów kreskowych na odpady w zabudowie jednorodzinnej potrwa do 11 czerwca 2021 roku. Kody dostarczane są do skrzynek pocztowych lub umieszczane przy furtkach przez pracowników MZO Wołomin. Prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarowania Odpadami w przypadku; – nie otrzymania kodów do 11 czerwca włącznie; – otrzymania zbyt małej ilości pakietów – 1 deklaracja to jeden komplet kodów! W danej nieruchomości może być złożonych kilka deklaracji, prosimy o weryfikację

Kod jest tylko twój – nie oddawaj i nie pożyczaj naklejek!

Od 27 maja gmina Wołomin rozpocznie wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej. Usprawni to system gospodarki odpadami oraz pozwoli na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Kody kreskowe na odpady są indywidualne, przypisane do konkretnej deklaracji. – Nie wolno pożyczać ani przekazywać innym osobom swoich kodów! – Odebrane odpady, po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej na worku.

Dostałeś swój pakiet kodów?

– Jedną z 5 foliowych naklejek należy nakleić na boku pojemnika na odpady zmieszane w górnej jego części. – Otrzymasz również 84 kody w formie naklejek na papierze na worki z innymi odpadami zebranymi selektywnie. Taka ilość powinna wystarczyć na pół roku! – Oznacz pojemnik na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane niezwłocznie po otrzymaniu kodów! – Kody kreskowe należy naklejać w widocznym miejscu! – Na każdy worek z

Ile kodów kreskowych na odpady otrzymam?

Ile kodów kreskowych otrzymam i co zrobić, jeśli ich zabraknie przed następną akcją doręczeń? Dla każdej deklaracji w nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostanie dostarczonych 5 kodów kreskowych do naklejenia na pojemnik na zmieszane odpady komunalne (kody na folii) oraz 84 kody kreskowe w formie naklejek na kartkach A4 (kody na papierze). Akcja doręczania kodów mieszkańcom będzie powtarzana co kilka miesięcy – częstotliwość zostanie ustalona na podstawie danych z systemu i

Ile kodów kreskowych otrzymam?

Ile kodów kreskowych otrzymam i co zrobić, jeśli ich zabraknie przed następną akcją doręczeń? Dla każdej deklaracji w nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostanie dostarczonych 5 kodów kreskowych do naklejenia na pojemnik na zmieszane odpady komunalne (kody na folii) oraz 84 kody kreskowe w formie naklejek na kartkach A4 (kody na papierze). Akcja doręczania kodów mieszkańcom będzie powtarzana co kilka miesięcy – częstotliwość zostanie ustalona na podstawie danych z systemu i

Zabierz kod do PSZOK

Jeśli chcesz dostarczyć odpady bezpośrednio do PSZOK – zabierz ze sobą kod kreskowy przypisany do Twojej deklaracji. Do oddania odpadów w PSZOK należy wykorzystać jeden z kodów kreskowych wydrukowanych na kartce A4. Kod zostanie sczytany przez pracownika obsługującego PSZOK. System automatycznie przypisze dostarczone odpady do deklaracji (bez konieczności podawania swoich danych). Dowiedź się więcej na temat systemu identyfikacji odpadów przy pomocy kodów kreskowych https://wolomin.org/kody-kreskowe-na-odpady/ (link do artykułu).

Dane zapisane w kodzie kreskowym są bezpieczne!

27 maja gmina Wołomin rozpocznie wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej. Dane zapisane w kodzie kreskowym są bezpieczne! – Kody kreskowe nie zawierają danych osobowych, elementem kodu jest numer deklaracji. – Odczytanie kodów kreskowych będzie możliwe jedynie przy użyciu odpowiedniego sprzętu. – Dane zawarte w kodzie odczytają wyłącznie osoby posiadające dostęp do odpowiedniej bazy danych, tj. pracownicy firmy odbierającej odpady. Dowiedź się więcej: https://wolomin.org/kody-kreskowe-na-odpady/

kontrole umów

Rozpoczynają się kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z gminnego systemu gospodarowania odpadami. Do ich przeprowadzenia obligują zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele lub zarządcy ww. nieruchomości mają czas do 31 lipca, aby dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wołominie kopię umowy. Od 1 stycznia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami. Są to m.in.: budynki użyteczności publicznej, placówki