Wsparcie

ulotka o pomocy psychologicznej Ukrainie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że osoby z Ukrainy przebywające w Polsce, przeżywające kryzys spowodowany sytuacją w ich ojczyźnie, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Z pomocy psychologicznej świadczonej w ramach Punktu Pomocy oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR mogą korzystać także mieszkańcy powiatu wołomińskiego, którzy przyjęli uchodźców. Punkt Pomocy Psychologicznej świadczy bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego uchodźcom z Ukrainy w związku z sytuacją

zarządzanie kryzysowe

Już od ponad miesiąca każdy dzień rozpoczynamy od spotkania gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Sytuacja jest dynamiczna, a zakres poruszanych tematów bardzo szeroki – pomoc humanitarna, społeczna, sprawy urzędowe, edukacja. O wszystkich istotnych decyzjach informujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, aby mieszkańcy wiedzieli, co dzieje się w naszej gminie. Aktualnie nasza pomoc humanitarna skierowana jest głównie do Ukraińców przebywających na terenie gminy Wołomin. Prośby o pomoc trafiają w

świadczenie pieniężne ukraina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie informuje, że od 28 marca 2022 r. w siedzibie al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, I piętro, pokój numer 23 przyjmowane będą wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Przyjmowanie wniosków po uprzednim zapisie telefonicznym nr tel. 572 106 341. Do pobrania: Wniosek o świadczenie za zakwaterowanie

przekazanie darów do OSP Wołomin

Dziś przyjęliśmy od Tomas Berntsson Marianne Ahola Berntsson przedstawicieli szwedzkiej firmy TOBE najpilniejsze środki dla uciekinierów z Ukrainy. Dzięki ofiarności innych krajów możemy kontynuować wsparcie dla niewinnych ludzi, którzy uciekają ze zniszczonych miast ukraińskich. Bez Waszej pomocy nie byłoby to możliwe. Jestem dumna, że nasza współpraca o wymiarze międzynarodowym wyzwala niespotykaną falę empatii – to piękna i budująca postawa w tym szczególnym czasie próby – napisała na swoim profilu Elżbieta

współpraca o wymiarze międzynarodowym

Widać kolejne efekty naszej współpracy o wymiarze międzynarodowym. Wsparcie, którego tak bardzo potrzebują ukraińscy uchodźcy płynie od organizacji kościołów ewangelicznych w Szwecji „Evangeliska Frikyrkan i Sverige”. W ramach projektu InterAct organizują transport obywateli ukraińskich z Polski do Szwecji oraz zapewniają całkowite finansowanie pobytu przez cały rok. Ukraińcy mają także możliwość wyboru miejsca zamieszkania w Szwecji. Dotychczas skorzystało z takiej oferty ok. 200 osób. Kolejny termin wyjazdu to 29 marca br.

wsparcie ze Szwecji

Prawie cały świat jednoczy się w obliczu tragedii w Ukrainie. Rozpoczęliśmy kolejną współpracę o wymiarze międzynarodowym. W Wołominie gościliśmy Johna van Dinthera pastora reprezentującego 300 szwedzkich kościołów i organizacji wyznaniowych. Pastor organizuje dobrowolne przewozy tych obywateli ukraińskich, którzy chcą zamieszkać w Skandynawii. W perspektywie napływu dalszej fali uchodźców do Polski jest to działanie, które wzmocni system pomocowy. Świat widzi ile Polacy robią dla uchodźców – do naszej pomocy przyłączają się

pomoc Ukrainie

Pomoc dla Ukrainy płynie z każdej strony, dlatego nasz zespół zarządzania kryzysowego rozszerzył zakres działań o współpracę międzynarodową. Pierwsze działania rozpoczęliśmy z amerykańskim University of Massachusetts. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wspólnie z naszym koordynatorem współpracy międzynarodowej Jarosławem Strejczkiem i prof. Bogdanem Prokopovych, obywatelem Stanów Zjednoczonych pochodzenia ukraińskiego omówili formy dalszej współpracy w sprawie pomocy uchodźcom ukraińskim przebywającym na terenie naszej gminy Wołomin.  Na wstępie nasz gość ufundował kilkadziesiąt kolorowych zestawów

solidarni z Ukrainą

Zmieniają się godziny zbiórki dla Ukrainy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie. Dostarczanie bądź odbiór darów z centralnego magazynu odbywać się będzie w: Ochotnicza Straż Pożarna Wołomin ul. Żelazna 8/10 (od poniedziałku do soboty w godz. od 9:00 do 18:00)

książki

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach razem z OSP Grabie Stare, Kołami Gospodyń: w Grabiu Starym i w Duczkach zapraszają dzieci z Ukrainy razem z opiekunami na naukę języka polskiego. Pierwsze spotkanie organizacyjne będzie przy naszym parafialnym kościele, w najbliższą sobotę 12 marca o godz. 11.oo w salce nr 1. Zajęcia będzie prowadziła p. Olga Kamińska. Organizatorzy proszą o dostarczenie: tablicy białej do pisania markerami zeszyty w linię długopisy

Dom parafialny w Helenowie

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina we współpracy z parafią Św. Faustyny w Helenowie oraz Fundacją Daj Mi Skrzydła przekształcili dom parafialny w Helenowie w oazę spokoju dla rodzin uciekających przed wojną. W ekspresowym tempie przebiegły prace wiedzione poczuciem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wszystko już prawie gotowe. Wojna w Ukrainie odkryła najlepsze oblicze naszych mieszkańców. W trakcie kilku dni parafianie Helenowa z pustej, surowej przestrzeni stworzyli przytulne miejsce gotowe do przyjęcia uchodźców