Wsparcie

Infografika o budżecie gminy Wołomin i wsparciu na sport

W latach 2015-2020 gmina Wołomin przeznaczyła na wsparcie klubów sportowych prawie 3 miliony złotych (dla porównania na wykresie wysokość dofinansowania w latach poprzedzających moją kadencję). Dotacje gminne dla klubów sportowych to dodatkowe źródło wsparcia finansowego – obok np. programów centralnych, wojewódzkich, sponsoringu i składek członkowskich. Gmina Wołomin nie zarządza klubami i ich środkami finansowymi – nie ma wpływu na decyzje organizacyjne. Oprócz wsparcia finansowego kluby sportowe korzystają też (na preferencyjnych

laptopy w wołomińskich szkołach

Po kilkumiesięcznej przerwie najmłodsi wrócili do nauki w szkołach. Dyrektorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali placówki na powrót klas I-III. Wspólnym wysiłkiem, pedagogów i rodziców, pokonaliśmy kolejne wyzwania związane z nauką w czasie epidemii. Nauce zdalnej sprzyjało znaczne doposażenie gminnych szkół w ramach projektów edukacyjnych, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Nowoczesny sprzęt, w tym ponad 400 nowych laptopów, ułatwił, zarówno nauczycielom jak i uczniom, naukę na odległość. Mam nadzieję

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - wnioski o dofinansowanie można składać do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Pieniądze można dostać na zakup komputera lub na refundację poniesionych już kosztów jego zakupu. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.  Do 28 grudnia 2020 r. do godz. 15 do ARiMR wpłynęło 20,4 tys. wniosków. Wnioski należy składać w  biurach powiatowych

Dodatkowe wsparcie dla ngo

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do zapoznania się z Programem wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 przyjęty przez Radę Ministrów, w załączeniu link do strony  

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa