podpisywanie umowy na spotkaniu

Od 14 października rusza kolejny nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na udzielenie wsparcia, utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw zakresie płynności i przezwyciężenia

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne!

16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje. Rachmistrze telefoniczni pracują od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00. W tych godzinach telefonu mogą się spodziewać ci użytkownicy gospodarstw rolnych,

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 30, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Wsparcie dla rolników

19 października ruszy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie wynosi nawet 100 tys. euro rocznie. Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub

głośnik, komunikat

6-9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20. W ww. okresie możliwe jest uruchomienie syren alarmowych. W pierwszym dniu ćwiczenia, w godz. 8.00 – 10.00 planowane jest przeprowadzenie treningu systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Zaszyfrowane komunikaty zgodne z instrukcją funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza będą przekazywane wyłącznie drogą radiową – w takiej formie w

Komunikat

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wołominie opublikowało zasady prowadzenia handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych w 2020 roku przy cmentarzu w Wołominie. Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem stoiska prosimy o zapoznanie się z komunikatem i kontakt z PK w razie dodatkowych pytań. I. Handel okolicznościowy w 2020 roku przy cmentarzu w Wołominie zostanie zorganizowany w dniach 29.10 – 01.11.2020 r. II. Stanowiska handlowe przeznaczone są do handlu kwiatami, wiązankami, stroikami, zniczami itp. oraz

Zawieszenie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br. Przypominamy, że użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym i mogą go wypełnić korzystając z dwóch w pełni bezpiecznych

Wesprzyj swoją gminę i spisz gospodarstwo rolne!

Rolnicy z naszej gminy, liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół! Drodzy Rolnicy, Wasz udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo ważny dla naszej gminy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ilu Was jest, jaka jest Wasza sytuacja i jak możemy Was wspierać. Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy możliwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez

Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora OPS w Wołominie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora OPS w Wołominie ds. administracyjnych (umowa o pracę w wymiarze 1 etat w równoważnym systemie czasu pracy). Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej,Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin Opis zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, wymagań oraz warunków znajduje się w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka (bezpośredni link do ogłoszenia).