Cięcie pielęgnacyjne drzew 06.09.2019

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że dn. 06.09.2019 r. na terenie skweru im. B. Wodiczki oraz na terenie posesji nr 19, położonej przy ul. Warszawskiej w Wołominie będą przeprowadzane cięcia pielęgnacyjne drzew. W związku z tym bardzo prosimy, aby w pasie drogi ul. Warszawskiej na wysokości posesji od nr 17 do nr 23 w godz. 8:00 – 14:00 a, także na wysokości wejścia do ww. skweru od ul. Legionów w godz. 6:00

Caritas poszukuje pracowników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej zatrudni, w ramach umowy o pracę, pracowników do nowo otwieranego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie. Placówka typu A i B będzie ośrodkiem wsparcia dla 35 osób upośledzonych umysłowo z niepełnosprawnością sprzężoną, osób ze spectrum autyzmu i chorych psychicznie. Poszukujemy instruktorów terapii zajęciowej, pedagogów, oligofrenopedagogów oraz psychologów, kierowcę. Preferujemy osoby posiadające co najmniej trzymiesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 242/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 04.09.2019 r. Pobierz: Zarządzenie nr 242_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomi przeznaczonych do oddania w najem (.PDF) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 242_2019

Czasowa zmiany trasy L36

W związku z przebudową ul. Kurkowej w Wołominie w tym skrzyżowań z ulicami Leszczyńską i Brzozową od dnia 3.09.2019 r. (wtorek) od początku kursowania do dnia 6.09.2019 r. (piątek) do końca kursowania linia L36 zostaje skierowana na poniższe trasy objazdowe: 1. W dniach 3 i 4.09.2019 r. w związku z przebudową skrzyżowania ul. Leszczyńskiej z ul. Kurkową od początku do końca kursowania tylko w kierunku krańca SOKOLA (Wołomin): PKP ZAGOŚCINIEC

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Zielonej i Legionów

Burmistrz Wołomina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów. Niezabudowana nieruchomość, położona w Wołominie w rejonie ul. Legionów i Zielonej, oznaczona jako działki nr ew. 275/2, 276/6, 282/2 i 283/2 o łącznej powierzchni 2,7571 ha, obręb geodezyjny 0036, 36, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00001455/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 600 000 zł. Cena jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 900 000 zł. Przetarg odbędzie się o godzinie

Organizacja komunikacji po zakończeniu okresu wakacyjnego

W związku z końcem wakacji szkolnych wprowadza się poniższe zmiany w organizacji komunikacji miejskiej: od dnia 1.09.2019r. (niedziela): • metro: wprowadzenie powakacyjnego rozkładu jazdy: zmiana częstotliwości (szczyt/międzyszczyt/sobota/święto): linia M1 – z obecnych 2:50/4:00/4:50/5:30 na 2:20/4:00/4:50/5:30 min linia M2 – z obecnych 3:30/6:00/6:30/7:30 na 2:50/6:00/6:30/7:30 min od dnia 2.09.2019r. (poniedziałek): • tramwaje: linie 1, 9, 17, 33 – zmiana częstotliwości kursowania w godzinach szczytu z 5 na 4 min. linie 2

Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP

Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 141 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych wprowadził na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Stopnie alarmowe obowiązują od dnia 28 sierpnia 2019 roku od godz. 0.01 do dnia 3 września 2019 roku do godz. 23.59. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r o działaniach antyterrorystycznych pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku przy ul. Kurkowej

Burmistrz Wołomin ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wołomin, położonego w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie na działce nr ew. 54, obręb 0032, 32. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 52,28 m², składający się z pokoju, kuchni, werandy, przedpokoju oraz łazienki, położony w budynku przy ul. Kurkowej 4/6 w Wołominie, wraz z udziałem w gruncie wyliczonym zgodnie z ustawą o własności lokali, tj.

Informacja o wynikach przetargów nieruchomości przy ul. Kmicica

Dnia 14 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Wołomin przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, w sali nr 225 zostały przeprowadzone I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołomin. Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w dokumencie: Informacja o wynikach przetargów_nieruchomości przy ul. Kmicica (.PDF)

Pierwsze przetargi ustane na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Kmicica

Burmistrz Wołomina ogłasza pierwsze przetargi ustane nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołomin, położonych w Wołominie przy ul. Kmicica. Przetargi odbędą się dnia 27 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106. 1. Na sprzedaż działek nr 212/3 i 215/2 o godz. 11.30, 2. Na sprzedaż działek nr 212/2 i 215/1 o godz. 12.30. Dodatkowe informacje o