Laureaci konkursu "Dobrze segreguję – kulturą się raduję"

Laureaci konkursu “Dobrze segreguję – kulturą się raduję” w miesiącu maju 2017 r. Z wielką radością informujemy, że razem z operatorem zbiórki odpadów – MZO Sp. z o.o., wyłoniliśmy pierwszych laureatów cyklicznego konkursu “Dobrze segreguję – kulturą się raduję”, ogłoszonego w ramach akcji Dzień Bez Śmiecenia! Mieszkańcami Gminy Wołomin, którzy w miesiącu maju 2017r. odznaczyli się wysoką kulturą segragacji surowców wtórnych są: 1. Pani Agata Bereda, 2. Pani Bożena Wojda,

Porozmawiajmy o planie Centrum Wołomina

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Centrum Wołomina, które odbędzie się 9 lipca (w niedzielę) podczas pikniku na placu przy ulicy 6 Września w Wołominie. Startujemy o godzinie 14.00. Wydarzenie jest organizowane przez Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Wołominie we współpracy z Gminą Wołomin w ramach realizacji projektu Przestrzeń dla Partycypacji. Przyjdź, opowiedz nam o swoich pomysłach na centrum miasta. Poznaj pomysły swoich

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin, o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów tych planów.

Modernizacja kolei - spotkanie z PKP

Wszelkie wątpliwości związane z tematem modernizacji kolei postaramy się rozwiązać na Komisji Bezpieczeństwa, we wtorek, o godzinie 17.30 w UM Wołomin, ul. Ogrodowa 4, sala 106. Informacje z tego spotkania zostaną oczywiście zebrane i przekazane do ogólnej wiadomości. Zapraszamy do przyjścia i zadawania pytań. Na komisję zaprosiliśmy osoby reprezentujące stronę odpowiedzialną za inwestycje kolejową, tj PKP Polskie Linie Kolejowe.