Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego ws. chodnika na odc. Majdan - Mostówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) Starosta Wołomiński zawiadamia o wydaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku dla Burmistrza Wołomina decyzji Nr 17pz/2017 znak WAB.6740.14.47.2016, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej polegającej na

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych dotyczących uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin, przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 134/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 27 marca 2017 r. Konsultacje społeczne trwały od 27 marca do 27 kwietnia 2017 r. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie. Zgodnie z zarządzeniem konsultacje miały formę: 1. pisemnego, w

Bezpłatna pomoc prawna

W każdy poniedziałek w godzinach 17.00 – 19.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie udzielamy bezpłatnych porad dla osób potrzebujących porady prawnej w kwestii postępowania w sprawie SKOK Wołomin w upadłości.

Burmistrz Wołomina stanęła na wysokości zadania. I na scenie.

W czasie IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach miało miejsce niezwykłe zdarzenie. Prezydent Słupska Robert Biedroń odmówił miejsca siedzącego na scenie, bo w gronie dyskutujących brakowało kobiet. I ustąpił go burmistrz Wołomina Elżbiecie Radwan, która siedziała na widowni. Robert Biedroń, były poseł i obecny prezydent Słupska, został zaproszony jako prelegent na debatę “Przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce” podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Robert Biedroń od lat mówi o

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05 – 200 Wołomin 1. Stanowisko pracy: inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wymiar czasu pracy: 1 etat 2. Niezbędne wymagania od kandydatów: • posiadanie obywatelstwa polskiego, • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • posiadanie pełnej zdolności do czynności

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego ws. ul. Chełmskiej

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) Starosta Wołomiński zawiadamia o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku dla Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Małetkę, decyzji Nr 15pz/2017 znak WAB.6740.14.3.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego ws. budowy drogi w Zagościńcu

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez

Projekt przebudowy ulicy Traugutta

Mamy przyjemność poinformować mieszkańców o projekcie przebudowy i zagospodarowania ulicy Traugutta na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego. Powstanie tam droga, chodniki oraz ponad 120 miejsc parkingowych! Projekt do pobrania: Traugutta_plan