Zarządzenie nr 371 w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 371/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 08.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Zarządzenie Burmistrza nr 371_2017 z 08.12.2017 r. Wykaz – załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 371_2017    

Szukamy najpiękniejszej świątecznej dekoracji!

Z przyjemnością ogłaszamy konkurs na najładniejszą świąteczna dekorację. Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie. Wołominianie! Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok już blisko! Nie czekajcie, dekorujcie! Ozdóbmy i rozświetlmy nasz Wołomin. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 12 stycznia 2018.

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bartłomieja Małetkę postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą “Budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej w Duczkach gm. Wołomin” Szczegóły w plikach do pobrania: Pismo Obwieszczenie  

Zawiadomienie

Marszałek Województwa Lubelskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie robót w wodach, wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na szczególne korzystanie z wód, w ramach realizacji zadania “Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła “Wołomin” na drodze krajowej S-8″. zawiadomienie (PDF, 1,MB) wszczęcie postępowania (PDF, 417 KB) wszczęcie postępowania – formularz

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ!

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podinsp. dr Marek Ujazda, Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan oraz Radny Miejski Marek Górski serdecznie zapraszają mieszkańców miasta i gminy Wołomin do czynnego udziału w spotkaniu w nowej formule, dotyczącym bezpieczeństwa publicznego. 11 grudnia 2017 r o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Zagościńcu (ul. Szkolna 1) odbędzie się, kolejna już w tym roku, debata z mieszkańcami. Tematem spotkania będą przede wszystkim problemy mieszkańców zdiagnozowane na

Konkurs na najlepsze projekty dla wołomińskich seniorów ze środków ASOS 2014-2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2018 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: szczegóły konkursu W konkursie można brać udział samodzielnie lub w partnerstwie z Wydziałem Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu miejskiego w Wołominie.  Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą opiszcie

Wynajem mieszkania z gminnego zasobu

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Wołomin, że została zakończona procedura związana z weryfikacją wniosków o wynajem mieszkania z gminnego zasobu. Wnioski, zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin, składane są w terminie od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego. W obowiązującym okresie wpłynęło do Urzędu 117 wniosków

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy - zarządzenie Burmistrza Wołomina

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni “Zarządzenie nr 344/2017″ Burmistrza Wołomina z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy”. Pliki do pobrania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Zarządzenie Burmistrza Wołomina nr 344 2017