Ukraina

żołnierze na cieżarówce - obrazek poglądowy.

Dowództwo Sił Zbrojnych RP informuje, że w związku z toczącą się wojną w Ukrainie wprowadzono zwiększoną gotowość Sił Zbrojnych i wzmocnienie Systemu Obrony Powietrznej kraju. Działania Sił Zbrojnych związane są z ochroną granic powietrznych RP przed rozpoznaniem, uderzeniami środkami napadu powietrznego oraz zabezpieczeniem interesów państwa polskiego. W związku z powyższym od połowy grudnia na terenie powiatu wołomińskiego, w tym na terenie gminy Wołomin, stacjonują żołnierze obrony przeciwlotniczej Sił Zbrojnych RP

solidarni z Ukrainą

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022

solidarni z Ukrainą

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie informuje, że od dnia 16 maja 2022 r. Punkt Konsultacyjny dla osób z Ukrainy Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej 8 będzie zamknięty. Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, aleja Armii Krajowej 34, piętro I, pokój nr 20 w godzinach: poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek- czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00.

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Na terenie Wołomina przy ulicy Wileńskiej 51 (budynek A) w pok. 108 działa specjalistyczny punkt/ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom, osobom im najbliższym, w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie. W ramach prowadzonego punktu/ośrodka udzielamy m.in. specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, medycznej. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie, a formy wsparcia są dopasowane pod kątem potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Punkt/Ośrodek funkcjonuje w następujące dni tygodnia wtorek i środa 9:00 –

solidarni z Ukrainą

Informujemy, że zmianie ulegają godziny pracy punktu obsługi osób z Ukrainy zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 8 w Wołominie. Od dn. 4 maja 2022 roku wnioski o wypłatę świadczenia „300zł” będą przyjmowane w godzinach: poniedziałek: 9.00-17.00 wtorek: 9.00-16.00 środa: 9.00-16.00 czwartek: 9.00-16.00 piątek: 9.00-15.00

kosze na śmieci odpady

W związku z pytaniami wpływającymi do Urzędu Miejskiego informujemy, że osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy powinny dokonać korekty deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, w której osoby te zamieszkują nieruchomość powyżej miesiąca. Dokument należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zabudowy wielorodzinnej o zmianie liczby osób w lokalu należy powiadomić zarządcę nieruchomości, który dokonuje stosownej aktualizacji danych w Urzędzie. Pomoc

ulotka o pomocy psychologicznej Ukrainie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że osoby z Ukrainy przebywające w Polsce, przeżywające kryzys spowodowany sytuacją w ich ojczyźnie, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Z pomocy psychologicznej świadczonej w ramach Punktu Pomocy oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR mogą korzystać także mieszkańcy powiatu wołomińskiego, którzy przyjęli uchodźców. Punkt Pomocy Psychologicznej świadczy bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego uchodźcom z Ukrainy w związku z sytuacją

podziękowania

Wołomińska pomoc dla Ukrainy trwa nieprzerwanie od pierwszych dni konfliktu za naszą wschodnią granicą. Pomagamy w Wołominie, gdzie mieszkają uchodźcy oraz dzięki szeroko zakrojonej współpracy z innymi organizacjami i samorządami, na przykład z panem Grzegorzem Dominikiem burmistrzem gminy Narola dostarczamy pomoc humanitarną tam gdzie jest najbardziej potrzebna – na granicę i w głąb Ukrainy. Podziękowania, które otrzymaliśmy z ogarniętej wojną Ukrainy są potwierdzeniem, że to co wspólnie robimy jest dobre,

Bezpłatne przejazdy WTP dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

Od piątku 15 kwietnia Warszawski Transport Publiczny będzie bezpłatny dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski 24 lutego lub później. Uprawnienia będą obowiązywały do 31 maja 2022 roku. Piątek – 15 kwietnia będzie pierwszym dniem obowiązywania nowych przepisów dotyczących bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym dla obywateli Ukrainy. Bez opłat będą mogli z niego korzystać obywatele Ukrainy, którzy: • przybyli do Polski – w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko

Hiszpania pomaga Ukrainie

W naszą pomoc dla Ukrainy włączają się inne narody – Szwecja, U.S.A., a teraz Hiszpania. Pan Antonio Alcaraz, jest hiszpańskim przedsiębiorcą, który nie pozostaje obojętny na losy ludzi dotkniętych wojną. Dzięki siatce powiązań z mieszkanką Wołomina – Panią Dorotą Olszewską do naszej gminy dotarły dary, które wsparły Ukraińców mieszkających w Domu Parafialnym w Helenowie. Pani Dorota zdradziła nam, że wystarczył jeden telefon z informacją, że na terenie naszej gminy przebywają