Wycieczka 26 marca

Tym razem wybraliśmy się do Lasu Bielańskiego. Powędrowaliśmy poprowadzoną przez rezerwat ścieżką przyrodniczą. Od początku towarzyszyły nam głosy ptaków. Najczęściej odzywały się zięby i kowaliki. Podziwialiśmy puszczański charakter tego niewielkiego leśnego obszaru położonego w środku dużego miasta. Dowiedzieliśmy się, że przyrodnicy starają się ocalić to, co jeszcze z tej miniaturki puszczy pozostało i naprawić powstałe w ciągu minionych lat szkody.

Zajęcia 23 marca

Na początku powróciliśmy do daty 21 marca, kiedy rozpoczęła się astronomiczna i kalendarzowa wiosna. Określiliśmy jej pierwszą fenologiczną porę roku – pierwiośnie i rozmawialiśmy o tym, co wtedy dzieje się w przyrodzie. Przypomnieliśmy  zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny – topienie Marzanny i Gaik. Omówiliśmy zjawiska fenologiczne, dzięki którym możemy wyznaczyć trwanie pierwiośnia m. in. – zakwitanie pierwiosnków kwiatów, przylot pierwiosnków ptaków. Przy tej okazji mówiliśmy o tzw.

Zajęcia 16 marca

To spotkanie było poświęcone omówieniu ostatniej wycieczki. Jej uczestnicy mogli utrwalić wiadomości na niej zdobyte, a pozostali dowiedzieć się, co się w jej trakcie wydarzyło i uzupełnić swoją wiedzę. Rozmawialiśmy przede wszystkim o drzewach, które podziwialiśmy w Ogrodzie Botanicznym UW. Przypomnieliśmy sobie w jaki sposób różne ich gatunki można rozpoznać nim rozwiną się na nich liście. Porównywaliśmy fakturę kory, pokrój korony i wygląd pąków liściowych. Obejrzeliśmy sfotografowane w czasie wycieczki

Wycieczka 11 marca

Tym razem wybraliśmy się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. To najmniejszy ogród botaniczny w Polsce, ale jeden z najstarszych – ma prawie 200 lat. Pomimo, że Ogród będzie w nowym sezonie udostępniony zwiedzającym dopiero 8 kwietnia, dzięki specjalnej  zgodzie Pani Dyrektor Hanny Werblan-Jakubiec mogliśmy powitać w nim wiosnę już teraz.

Zajęcia 9 marca

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od określenia aktualnego położenia Ziemi, na jej drodze dookoła Słońca. Następnie poznaliśmy grecki mit opowiadający o tym skąd na niebie wzięły się gwiazdozbiory Panny i Wagi. Kolejny raz padła zachęta adresowana do uczestników, żeby razem z rodzicami oglądali nocne niebo. Interesująca jest nie tylko obserwacja gwiazdozbiorów, ale również innych obiektów i zjawisk na niebie np. faz Księżyca i planet. Przypomnieliśmy sobie jak powstają fazy Księżyca oraz ostatnie ciekawe

Zajęcia 2 marca

To było nasze pierwsze spotkanie po feriach, otwierające nowy cykl zajęć, dlatego trochę czasu zajęły sprawy organizacyjne. Potem porozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się w przyrodzie od naszych poprzednich zajęć 8 grudnia. Zima, jak wiemy to wyborny czas dla odkrywców przyrody. Postaraliśmy się przynajmniej teoretycznie odrobić zaległości. Następnie określiliśmy w jakim miejscu znajduje się Ziemia w czasie swojej rocznej drogi dookoła słońca i jakie są tego konsekwencje dla przyrody.