Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dot. Raportu o stanie gminy za 2020 rok (aktywny link do strony). Podczas spotkań online i za pośrednictwem ankiety internetowej udało nam się poznać opinię grupy mieszkańców na temat tego, jak powinien wyglądać i co powinien zawierać raport nad którym pracujemy.

Przypomnijmy: raport musi być złożony do 31 maja każdego roku. Jest prezentowany na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej tak by podczas sesji odbyła się również debata nad raportem. W debacie mają prawo brać udział również mieszkańcy. Ponieważ raport jest adresowany nie tylko do radnych, ale także do mieszkańców (siłą rzeczy mniej zorientowanych w działalności gminy) to powinien być przejrzysty i maksymalnie czytelny. Potwierdzają to opinie i uwagi zebrane w toku konsultacji społecznych, z których wynika, że  mieszkańcy oczekują rzetelnych informacji na temat funkcjonowania gminy podanych w przystępny sposób.

Przebieg konsultacji oraz wszystkie uwagi jakie zebraliśmy w trakcie ich trwania publikujemy w Raporcie z konsultacji społecznych dot. Raportu o stanie gminy 2020 (aktywny link do pliku .pdf, 369 kB).

Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy informować o możliwości udziału w debacie.