edukacja

Zajęcia 26 października

Po określeniu aktualnego miejsca Ziemi w jej rocznej drodze wokół Słońca i omówieniu najważniejszych gwiazdozbiorów jesiennego nieba, tradycyjnie przeszliśmy do omówienia ostatniej wycieczki. Przypomnieliśmy sobie obserwowane na niej grzyby, rośliny i zwierzęta. Zajrzeliśmy do wnętrza bobrowego żeremia i obejrzeliśmy przekrój przez tamę i całą „osadę” tych zwierząt. Przypomnieliśmy sobie jak wyglądają związane z wiekiem i porą roku szaty krzyżówek. Zwróciliśmy uwagę na charakterystyczne elementy upierzenia myszołowa, krogulca, sylwetkę kruka w

Wycieczka 22 października

Powędrowaliśmy przez mostowieckie łąki i wznoszące się nieopodal wydmy. Jak zwykle naszymi przewodnikami byli tutaj Państwo Królikowie. Odwiedziliśmy stare, wyremontowane przez bobry żeremie. Brodząc w wodzie, która zalała obniżenia obserwowaliśmy myszołowy i stadka czyży. W zadrzewieniach śródpolnych zwracaliśmy uwagę na rosnące tam gatunki drzew. Oglądaliśmy pokrój koron i opadłe liście klonów, dębów, brzóz, wierzb, topól i olch. Na dębowych liściach podziwialiśmy dorodne, różnokolorowe galasy. W ich wnętrzu odkryliśmy larwy i

Zajęcia 19 października

19Rozpoczęliśmy od omówienia przyczyn dla których drzewa jesienią gubią liście. Poznaliśmy mechanizm umożliwiający łatwe oddzielenie się ogonka liścia od gałęzi oraz proces zmiany koloru liści z zielonej na całą paletę ciepłych barw. Następnie odbył się quiz sprawdzający zdobytą dotąd wiedzę o zwierzętach Afryki. Potem kontynuowaliśmy opowieść o afrykańskiej faunie i układaliśmy puzzle z zoogeograficzną mapą Afryki. Pod koniec oglądaliśmy film o jesiennej przyrodzie.  

Zajęcia 12 października

Rozmawialiśmy o jesiennej wędrówce ptaków i zagraliśmy w naszą ulubioną grę wędrówkową. Najwięcej szczęścia miała Ola Gajewska, która jako biegus zmienny pokonała trasę z Arktyki na zimowiska w Afryce, a po szczęśliwym powrocie na północ osiągnęła pełny sukces lęgowy – miała cztery pisklaki! Potem przypomnieliśmy sobie krainy zoogeograficzne Ziemi i kontynuowaliśmy poznawanie flory i fauny Afryki.

Zajęcia 5 października

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od podsumowania tegorocznych Europejskich Dni Ptaków, które tradycyjnie odbyły się w pierwszy weekend października. Bohaterem tej edycji została zięba – 93 929 zaobserwowanych osobników. Drugie miejsce zajął szpak – 24 295 os.), trzecie grzywacz  – 19 204 os.  Kolejne miejsca zajęły krzyżówka – 12 920 os. oraz gęgawa 7798 os. Ogromna liczba zięb to ponad 92 tys. osobników zaobserwowanych tylko na Mierzei Wiślanej. Ptakiem EDP 2017 był

Zajęcia 28 września

Ponieważ było to nasze pierwsze spotkanie w kalendarzowej i astronomicznej jesieni, na wstępie omówiliśmy najważniejsze fenologiczne zjawiska charakterystyczne dla wczesnej jesieni. Przypomnieliśmy sobie wierszyk ułatwiający zapamiętanie rocznej pozornej wędrówki  Słońca przez gwiazdozbiory Zodiaku i omówiliśmy najważniejsze jesienne konstelacje. Potem rozpoczęliśmy wędrówkę przez krainy roślinne i zwierzęce, na które podzielono Ziemię. Określiliśmy miejsca i strefy o dużym bogactwie i zróżnicowaniu świata przyrody oraz takie gdzie życie jest ubogie. Dowiedzieliśmy się dlaczego

Zajęcia 21 września

Zajęcia rozpoczęliśmy rozmową na temat tego, co dzieje się w naszej przyrodzie na przełomie lata i jesieni. Przypomnieliśmy sobie widoki letnio-jesiennego nocnego nieba. Potem omówiliśmy naszą niedzielną wycieczkę. W czasie pokazu slajdów utrwaliliśmy wiedzę na temat biologii wielu tropikalnych roślin. Zwracaliśmy szczególną uwagę na rośliny użytkowe. Posiadając już pewną wiedzę na ich temat mogliśmy zagrać w grę edukacyjną „Egzotyczne rośliny użytkowe”. Na zakończenie obejrzeliśmy film pokazujący różnorodność i bogactwo przyrody

Wycieczka 17 września

Ponownie byliśmy gośćmi Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem dostaliśmy zaproszenie na wystawę storczyków. Naszą przewodniczką była pani Joanna Bogdanowicz, pracownik Ogrodu, ekspert od egzotycznych roślin. Mogliśmy nie tylko zachwycić się niezwykłą urodą kwitnących orchidei, ale dowiedzieć się dużo o tych niezwykłych roślinach. Wędrowaliśmy przez szklarnie subtropikalną, tropikalną, palmiarnię oraz najstarszy w Ogrodzie obiekt szklarniowy tzw. trebhauz, jak dawniej z niemiecka zwano cieplarnię, pochodzący z czasów Stanisława Augusta. Poznaliśmy wiele

Zajęcia 14 września

Jak to zwykle robimy, podsumowaliśmy ostatnią wycieczkę oglądając zrobione w jej trakcie zdjęcia. Przypomnieliśmy sobie, jak ważną rolę w przyrodzie odgrywają pszczoły i jak bardzo są ważne dla ludzi umożliwiając poprzez zapylanie kwiatów owocowanie i rozmnażanie się roślin. Rozmawialiśmy o udomowieniu roślin użytkowych i o historii hodowli pszczół oraz o niebezpiecznych chorobach, które zagrażają przetrwaniu na Ziemi tych pożytecznych owadów. Wiemy że są one niezbędne dla zachowania wielu ważnych dla

Wycieczka 10 września

Wołomińscy Odkrywcy Przyrody zostali zaproszeni do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego prze panią dyrektor Hannę Werblan Jakubiec na Warszawski Festiwal Kulinarny „Rośliny, owady i miód”. Braliśmy udział w zajęciach prowadzonych w tzw. „strefie dzieci”. Zaczęliśmy od nauki wykonywania papierowych kwiatów techniką orgiami. Potem uczyliśmy się oznaczać gatunki kwiatów za pomącą prostego klucza opartego na łatwo identyfikowalnych cechach diagnostycznych.