Koronawirus

Czym jest kwarantanna domowa?

Kwarantanna to środek prewencyjny i w żadnym wypadku nie oznacza zakażenia wirusem! Zostają nią objęte zdrowe osoby, które mogą być nosicielami choroby zakaźnej. W myśl ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi jest to „odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie”. W obecnej chwili jest to najprostszy sposób na uniknięcie rozprzestrzenia się koronawirusa. → Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z

Koronawirus - dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, który przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli

Prewencyjne zamknięcie placówek oświatowych na 2 tygodnie

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego w dniach 12-13 marca 2020 zajęcia dydaktyczne w przedszkolach i szkołach będą zawieszone, ale dzieci, które przyjdą do placówek będą miały zapienioną opiekę. W dniach 16-25 marca 2020 wszystkie placówki oświatowe na terenie kraju, tj. przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz uczelnie wyższe zostają zamknięte. Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: poradni psychologiczno-pedagogicznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; młodzieżowych ośrodków

Koronawirus - NFZ uruchomił infolinię

Informujemy, że w środę 26 lutego 2020 roku NFZ uruchomił całodobową infolinię udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 800 190 590.

Koronawirus: jak uniknąć zakażenia?

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) przyleci do Polski: • wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera – w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca