Ogłoszenia

Porozmawiajmy o planie Centrum Wołomina

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Centrum Wołomina, które odbędzie się 9 lipca (w niedzielę) podczas pikniku na placu przy ulicy 6 Września w Wołominie. Startujemy o godzinie 14.00. Wydarzenie jest organizowane przez Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Wołominie we współpracy z Gminą Wołomin w ramach realizacji projektu Przestrzeń dla Partycypacji. Przyjdź, opowiedz nam o swoich pomysłach na centrum miasta. Poznaj pomysły swoich

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin, o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów tych planów.

Modernizacja kolei - spotkanie z PKP

Wszelkie wątpliwości związane z tematem modernizacji kolei postaramy się rozwiązać na Komisji Bezpieczeństwa, we wtorek, o godzinie 17.30 w UM Wołomin, ul. Ogrodowa 4, sala 106. Informacje z tego spotkania zostaną oczywiście zebrane i przekazane do ogólnej wiadomości. Zapraszamy do przyjścia i zadawania pytań. Na komisję zaprosiliśmy osoby reprezentujące stronę odpowiedzialną za inwestycje kolejową, tj PKP Polskie Linie Kolejowe.

Konsultacje kształtu kart do głosowania

W środę, 21 czerwca br. w godzinach 9.00-15.00 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce otworzą swoje drzwi dla wyborców. Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów oraz poznać swoje prawa, wynikające z Kodeksu wyborczego. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie, Plac Bankowy 3/5

Zbliża się termin składania wniosków o stypendia!

Przypominamy! Zbliża się w termin składania wniosków w 2017 roku o jednorazowe stypendia dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Wołomin. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o stypendium proszone są o dokładne zapoznanie się z uchwałą, regulaminem przyznawania ww. stypendiów oraz wzorem formularza wniosku. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, stanowiska podawcze nr 2 i 3. Sprawę