Informacje dla osób z niepełosprawnościami

W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

W ramach strony wolomin.org:

 1. Podstawowe usługi zostały opisane w zakładce załatw sprawę w urzędzie
 2. Możesz również pobrać formularze w wersji elektronicznego w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta
 3. Możesz zgłosić awarię, problem poprzez e-formularz w ramach Centrum Obsługi Mieszkańców
 4. Informacje o Bilecie Metropolitalnym znajdziesz w zakładce Bilet Metropolitalny
 5. Inne ważne informacje:
  1. Organizacje pozarządowe
  2. Usługi dla osób starszych (seniorów)
  3. Karta dużej rodziny
  4. Konsultacje społeczne
  5. Rozkłady jazdy komunikacji lokalnej

Dostęp do budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie

 1. W Budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie znajdują się 2 wejścia: od ulicy Ogrodowej oraz od strony parkingu.
 2. Na parkingu przy UM Wołomin wydzielono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 3. Przy wejściu od ulicy Ogrodowej znajduje się winda, która można dotrzeć na 1 piętro budynku.
 4. W klatce wejścia od strony parkingu znajduje się podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla wózków dziecięcych.
 5. W holu na parterze po prawej od wejścia znajduje się Punkt Obsługi Mieszkańca. Tutaj znajdziesz pracownika, który może udzielić pomocy przy wejściu do budynku (poprzez udzielenie informacji lub ułatwienie wejścia, wjazdu itp.). Telefon: 22 763 30 61.
 6. W budynku przy ul. Ogrodowej 4 można wyróżnić utrudniony dostęp do pomieszczeń w korytarzach między parterem i pierwszym piętrem oraz między pierwszym i drugim piętrem. W celu organizacji spotkania/załatwienia sprawy należy poprosić o pomoc pracowników Punktu Obsługi Mieszkańca, który znajduje się na parterze przy wejściu do Urzędu.
 7. Na końcu holu na parterze znajduje się winda, którą można dotrzeć na 3 piętro budynku.
 8. Na parterze oraz pierwszym piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 1. Informacje o uprawnieniach w świetle ustawy o systemie pomocy społecznej (zakładka pomoc społeczna)
 2. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób z niepełnosprawnością
 3. Bezpłatne porady prawne w Gminie Wołomin są dostępne w każdy czwartek w godzinach 13-16.30  na 3. piętrze, pokój numer 302. Zapisy pod numerem telefonu: 22 652-31-15

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie

Uchwałą Nr X-100/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie. Dom mieści się przy ul. Mieszka I 1. Dom ma zasięg lokalny i przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi a także ze spektrum autyzmu i osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami.

Uchwała w sprawie utworzenia ŚDS

Dokumenty potrzebne do złożenia w celu przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

Wniosek ( pdf. doc.)

Zaświadczenie od lekarza ( pdf. doc.)

Zaświadczenie od lekarza specjalisty (pdf. doc.)

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych., pod tytułem: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie w latach 2019-2024”.

zarządzenie-ogłoszenie

Dane adresowe jednostek organizacyjnych oraz innych ważnych instytucji na terenie Gminy Wołomin

Zobacz także:

 1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 2. Prawa pracowników z niepełnosprawnościami (PDF)
 3. Informacje dla pracodawcy dotyczące pracowników z niepełnosprawnościami (PDF)
 4. Ulotka informacyjna (PDF)