Plany miejscowe – obowiązujące

Strona w przygotowaniu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Urbanistyki (tel. 22 763 30 45 lub 22 763 30 51).

Wszystkie obowiązujące plany miejscowe są udostępnione w serwisie mapowym Gminy Wołomin (wolomin.e-mapa.net).

1. Uchwała Nr VII-39/96

Data przyjęcia: 20.06.1996

Nazwa planu: Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin na okres perspektywiczny.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały. 
 2. Załącznik graficzny.

4. Uchwała Nr VI-169/99

Data przyjęcia: 24.06.1999

Nazwa planu: Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

7. Uchwała Nr VIII-201/99

Data przyjęcia: 30.09.1999

Nazwa planu: Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały. 
 2. Załącznik graficzny.

10. Uchwała Nr XI-297/99

Data przyjęcia: 02.12.1999

Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Perkowizna” we wsi Zagościniec.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały. 
 2. Załącznik graficzny.

13. Uchwała Nr XI-300/99

Data przyjęcia: 02.12.1999

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

16. Uchwała Nr XVI-65/2000

Data przyjęcia: 11.05.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

19. Uchwała Nr XVIII-98/2000

Data przyjęcia: 29.06.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

22. Uchwała Nr XVIII-101/2000

Data przyjęcia: 29.06.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

25. Uchwała Nr XX-177/2000

Data przyjęcia: 28.09.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.

28. Uchwała Nr XX-180/2000

Data przyjęcia: 28.09.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

31. Uchwała Nr XXIII-239/2000

Data przyjęcia: 21.12.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

34. Uchwała Nr XXIII-242/2000

Data przyjęcia: 21.12.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "1 - go Maja" w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

37. Uchwała Nr XXX-105/2001

Data przyjęcia: 21.06.2001

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

40. Uchwała Nr XXXI-130/2001

Data przyjęcia: 30.08.2001

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

43. Uchwała Nr XXXIII-193/2001

Data przyjęcia: 08.11.2001

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.
 3. Załącznik graficzny. 

46. Uchwała Nr XXXVIII-46/2002

Data przyjęcia: 13.06.2002

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

49. Uchwała Nr X-133/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 
 3. Załącznik graficzny. 

52. Uchwała Nr X-136/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

55. Uchwała Nr X-138/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

58. Uchwała Nr X-141/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 
 3. Załącznik graficzny. 

61. Uchwała Nr XII-184/2003

Data przyjęcia: 23.10.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 
 3. Załącznik graficzny. 

64. Uchwała Nr XXXII-86/2005

Data przyjęcia: 16.06.2005

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie przy uL. Wileńskiej i ul.Reja.

Pliki do pobrania:

 1.  Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

67. Uchwała Nr XXXII-92/2005

Data przyjęcia: 16.06.2005

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Długiej we wsi Duczki. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny nr 1.
 3. Załącznik graficzny nr 2.

70. Uchwała Nr XXXII-98/2005

Data przyjęcia: 16.06.2005

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego projektowanego przedłużenia ul.Lwowskiej i ul.Wiosennej w Wołominie. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

73. Uchwała Nr XXXV-204/2005

Data przyjęcia: 29.09.2005

Nazwa planu: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu projektowanego przedłużenia ulicy Kościelnej w Wołominie i we wsi Nowe Lipiny

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

76. Uchwała Nr XV-26/2012

Data przyjęcia: 25.04.2012

Nazwa planu: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ”Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny”.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały. 
 2. Załącznik graficzny.
 3. Załącznik nr 2.
 4. Załącznik nr 3.

79. Uchwała Nr XXV-35/2013

Data przyjęcia: 20.03.2013

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Strefa usługowo - produkcyjna w rejonie ulic Geodetów i Łukasiewicza w Wołominie".

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

82. Uchwała Nr XXXVIII-51/2014

Data przyjęcia: 29.05.2014

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla 1-go Maja III” położonego na południe od rowu melioracyjnego oraz ograniczonego ulicami: Al. Niepodległości, Lipiny Kąty, Lipiny B w Wołominie. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

85. Uchwała Nr XLVI-193/2017

Data przyjęcia: 14.12.2017

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami Legionów, Wileńską, 6-go Września i Żelazną. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym. 

88. Uchwała Nr L-52/2018

Data przyjęcia: 28.03.2018

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie - etap I

 Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

91. Uchwała Nr XLVI-194/2017

Data przyjęcia: 14.12.2017

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze. 

94. Uchwała Nr VI-30/2019

Data przyjęcia:  28 marca 2019 r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną - część B.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

97. Uchwała Nr XV-176/2019

Data przyjęcia:  26 listopada 2019 r.

Nazwa planu: Uchwała zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

100. Uchwała Nr VII-56/2022

Data przyjęcia:  23 marca 2022 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin - część A wraz z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym
 2. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

103. Uchwała Nr LXIII-53/2023

Data przyjęcia:  23 marca 2022 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin - część B, C, D, E.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

106. Uchwała LXXI-133/2023

Data przyjęcia:  21 września 2023 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Grabie - północ

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

2. Uchwała Nr 157/98

Data przyjęcia: 18.06.1998

Nazwa planu: Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

5. Uchwala Nr VI-170/99

Data przyjęcia: 24.06.1999

Nazwa planu: Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

8. Uchwała Nr VIII-202/99

Data przyjęcia: 30.09.1999

Nazwa planu: Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały. 
 2. Załącznik graficzny.

11. Uchwała Nr XI-298/99

Data przyjęcia: 02.12.1999

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały. 
 2. Załącznik graficzny. 

14. Uchwała Nr XVI-63/2000

Data przyjęcia: 11.05.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

17. Uchwała Nr XVI-66/2000

Data przyjęcia: 11.05.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

20. Uchwała Nr XVIII-99/2000

Data przyjęcia: 29.06.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

23. Uchwała Nr XVIII-102/2000

Data przyjęcia: 29.06.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

26. Uchwała Nr XX-178/2000

Data przyjęcia: 28.09.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

29. Uchwała Nr XX-181/2000

Data przyjęcia: 28.09.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1.  Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

32. Uchwała Nr XXIII-240/2000

Data przyjęcia: 21.12.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały. 

35. Uchwała Nr XXV-12/2001

Data przyjęcia: 15.02.2001

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

38. Uchwała Nr XXX-106/2001

Data przyjęcia: 21.06.2001

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

41. Uchwała Nr XXXIII-191/2001

Data przyjęcia: 08.11.2001

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

44. Uchwała Nr XXXV-5/2002

Data przyjęcia: 21.02.2002

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

47. Uchwała Nr V-28/2003

Data przyjęcia: 27.02.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin dot. działki ew. nr 195 I 4 obręb 32 przy ul. Legionów róg ul. Kurkowej w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.
 3. Załącznik graficzny.

50. Uchwała Nr IX-118/2003

Data przyjęcia: 26.06.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

53. Uchwała Nr X-134/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 
 3. Załącznik graficzny.

56. Uchwała Nr X-137/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

59. Uchwała Nr X-139/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

62. Uchwała Nr X-142/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

65. Uchwała Nr XII-185/2003

Data przyjęcia: 23.10.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

68. Uchwała Nr XXXII-88/2005

Data przyjęcia: 16.06.2005

Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Partyzantów w Wołominie. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały. 
 2. Załącznik graficzny.

71. Uchwała Nr XXXII-94/2005

Data przyjęcia: 16.06.2005

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Tęczowej w Wołominie. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

74. Uchwała Nr XXXV-200/2005

Data przyjęcia: 29.09.2005

Nazwa planu: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami: Kościelną, Reja, Lipińską i Teligi. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

77. Uchwała Nr XXXVIII-259/2005

Data przyjęcia: 29.11.2005

Nazwa planu: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

80. Uchwała Nr VI-62/2007

Data przyjęcia: 29.03.2007

Nazwa planu: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne - kościół we wsi Zagościniec

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały i rysunek planu.

83. Uchwała Nr XIX-82/2012

Data przyjęcia: 19.09.2012

Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie przy Al. Niepodległości i ul. Lipińskiej.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.
 3. Załącznik nr 2.
 4. Załącznik nr 3.

86. Uchwała Nr XXXVIII-49/2014

Data przyjęcia: 29.05.2014

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla 1-go Maja I” położonego pomiędzy ulicami: Lipińska, Al. Niepodległości, 1-go Maja, Oleńki w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

89. Uchwała Nr XII-124/2015

Data przyjęcia: 22.10.2015

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Sławek II”, położonego pomiędzy ulicami: Geodetów, Głowackiego, Kleeberga do granicy obszaru obowiązującego planu (teren stolarni) w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.
 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze.Sławek IISławek II

92. Uchwała Nr LVIII-146/2018

Data przyjęcia:  11 października 2018 r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część A

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

95. Uchwała Nr XV-174/2019

Data przyjęcia:  26 listopada 2019 r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych - część A.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

98. Uchwała Nr XXI-98/2020

Data przyjęcia:  30 czerwca 2020 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie - etap II

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

101. Uchwała LIII-107/2022

Data przyjęcia:  23 maja 2023 r.

 • Nazwa planu: Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wołominie
  pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską i Krakowską

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

104. Uchwała Nr LXVI-91/2023

Data przyjęcia:  23 maja 2023 r.

 • Nazwa planu: Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem ,,PERKOWIZNA" wraz z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym
 2. Rozstrzygnięcie Nadzorcze wojewody Mazowieckiego.

3. Uchwała Nr VI-168/99

Data przyjęcia: 24.06.1999

Nazwa planu: Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

6. Uchwała Nr VIII-200/99

Data przyjęcia: 30.09.1999

Nazwa planu: Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

9. Uchwała Nr VIII-205/99

Data przyjęcia: 30.09.1999

Nazwa planu: Zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały. 
 2. Załącznik graficzny.

12. Uchwała Nr XI-299/99

Data przyjęcia: 02.12.1999

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały. 
 2. Załącznik graficzny.

15. Uchwała Nr XVI-64/2000

Data przyjęcia: 11.05.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

18. Uchwała Nr XVIII-97/2000

Data przyjęcia: 29.06.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

21. Uchwała Nr XVIII-100/2000

Data przyjęcia: 29.06.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

24. Uchwała Nr XX-176/2000

Data przyjęcia: 28.09.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

27. Uchwała Nr XX-179/2000

Data przyjęcia: 28.09.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

30. Uchwała Nr XX-182/2000

Data przyjęcia: 28.09.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

33. Uchwała Nr XXIII-241/2000

Data przyjęcia: 21.12.2000

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

36. Uchwała Nr XXX-104/2001

Data przyjęcia: 21.06.2001

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.
 3. Załącznik graficzny.

39. Uchwała Nr XXX-107/2001

Data przyjęcia: 21.06.2001

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

42. Uchwała Nr XXXIII-192/2001

Data przyjęcia: 08.11.2001

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

45. Uchwała Nr XXXVIII-45/2002

Data przyjęcia: 13.06.2002

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 

48. Uchwała Nr VIII-91/2003

Data przyjęcia: 29.05.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 
 3. Załącznik graficzny.

51. Uchwała Nr X-132/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1.  Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.
 3. Załącznik graficzny. 

54. Uchwała Nr X-135/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 
 3. Załącznik graficzny.

57. Uchwała Nr X-140/2003

Data przyjęcia: 04.09.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.
 3. Załącznik graficzny. 

60. Uchwała Nr XII-183/2003

Data przyjęcia: 23.10.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

63. Uchwała Nr XIV-258/2003

Data przyjęcia: 18.12.2003

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

66. Uchwała Nr XXXII-90/2005

Data przyjęcia: 16.06.2005

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Reja w Wołominie. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

69. Uchwała Nr XXXII-96/2005

Data przyjęcia: 16.06.2005

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Wschodniej we wsi Nowe Lipiny. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

72. Uchwała Nr XXXV-202/2005

Data przyjęcia: 29.09.2005

Nazwa planu: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Laskowej w Wołominie

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

75. Uchwała Nr XLII-35/2006

Data przyjęcia: 30.03.2006

Nazwa planu: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu projektowanej drogi wojewódzkiej nr 634 - przedłużenie ul.1-go Maja w Wołominie, przez teren wsi Stare Lipiny, Nowe Lipiny i Duczki do ulicy Szosa Jadowska we wsi Duczki

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny. 
 3. Załącznik graficzny.

78. Uchwała Nr XV-25/2012

Data przyjęcia: 25.04.2012

Nazwa planu: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Osiedle Wiosenna w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2

81. Uchwała Nr XIX-83/2012

Data przyjęcia: 19.09.2012

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Wieś Lipinki” w Gminie Wołomin.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

84. Uchwała Nr XXXVIII-50/2014

Data przyjęcia: 29.05.2014

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla 1-go Maja II” położonego pomiędzy ulicami: 1-go Maja, al. Niepodległości, północna granica rowu melioracyjnego do ulicy Lipiny B w Wołominie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały.
 2. Załącznik graficzny.

87. Uchwała Nr XLVI-192/2017

Data przyjęcia: 14.12.2017

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne - cmentarz we wsi Nowe Grabie. 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

90. Uchwała Nr L-53/2018

Data przyjęcia: 28.03.2018

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi w Wołominie.Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym. 

93. Uchwała Nr VI-28/2019

Data przyjęcia:  28 marca 2019 r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

96. Uchwała Nr XV-175/2019

Data przyjęcia:  26 listopada 2019 r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "osiedla Graniczna" położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie wraz z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.
 2. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.

99. Uchwała Nr XXXIV-70/2021

Data przyjęcia:  13 maja 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych - część B

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

102. Uchwała Nr LIII-108/2022

Data przyjęcia:  13 maja 2021 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo - produkcyjnego we wsi Stare Grabie.

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym

105. Uchwała Nr LXX-128/2023

Data przyjęcia:  29 września 2023 r.

Nazwa planu: Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin - ETAP II

Pliki do pobrania:

 1. Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym.